Frans Schartaus handelsinstitutVid västra ändpunkten av nuvarande Fjällgatan ligger intill klippbranten ett hus som betytt mycket för stadens näringsliv. Här startades nämligen 1865 Frans Schartau handelsinstitut, som första läsåret hade tjugoåtta elever. Vart utvecklingen sedan fört institutet kan man lätt se om man bara höjer blicken mot krönet av Stigberget och den moderna, stora byggnad som skolan disponerat sedan 1915.

Frans Schartau var vid mitten av 1800-talet en av de mera framträdande borgarna i Stockholm. Han var ledare för en stor handelsfirma och en intresserad kommunalman, som visade samma sans, klarsyn och logiska skärpa som farbrodern, den store kyrkomannen Henrik Schartau.

Sin betydelsefullaste insats kom Frans Schartau att göra vid den svåra ekonomiska krisen 1857, då en stor del av Stockholms affärsmän hotades av ruin. På Schartaus initiativ startades då en garantiförening som stödde firmor i trångmål och lades en större penningsumma för att efter Schartaus direktiv användas för ett allmännyttigt ändamål. Och så skapades Schartaus handelsinstitut, genom vilket näringslivet tillförts tusentals väl skolade krafter.

Det trevliga huset vid Fjällgatan spelade inte ut sin roll i och med att handelsinstitutet flyttade därifrån. Sedan kom Radiumhemmet dit, och där ha både min gamla moder och min syster fått vård. Så sent som på förvåren 1931 har jag en synbild av min syster liggande i feber på ett av rummen på Radiumhemmet. Jag glömmer aldrig den blick hon då fästade på mig!

Stackars, stackars hon!

Gösta Heijkorn, Lillerud sept. 1953.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Det stora gruvraset