Exercis

På den där tiden hade vi ju våra militärövningar, som räckte hela september månad. De pågingo ju hela gymnasiet, alltså i fyra år. Vi exercerade och sköt kammarskjutning mot skottavlor uppställda på skolgårdens norra del. Och vi lärde oss det då nya mausergevärets konstruktion. Vi fingo plocka isär det och sätta ihop det igen och det var en ständig rengöring för att hålla loppen skinande blanka. I kammarskjutningen använde vi dock de gamla Remingtongevären och de voro bra de med. Jag var ingalunda bland de sämsta skyttarna.Omkring 1sta oktober avslutades militärövningarna med allmänt korum i Kungsträdgården samt parad för fanan. Därpå blev det utmarsch till Gärdet och prisskjutning vid skjutbanan vid Kaknäs. Och slutlige uppställning på Gärdet och defilering i noggrann marsch för någon överste, som höll ett vackert tal. Jag undrar om inte själve kungen (Oscar II) var med någon gång också.

Vid de där utmarscherna tävlade de olika läroverken i fråga om hållning, rättning och elegans. Och vi i Realläroverket, som brukade ha Göta Livgardes hela pampiga musikkår, kände oss rätt så strama. Jag minns ej hur många vi kunde vara, men jag skulle gissa på ca 400 – 500 ”man”. Så nog tog det sig ganska pampigt ut, när vi efter flygande fana och klingande spel tågade Roslagsgatan, Birger-Jarlsgatan och Norrlandsgatan ner till Kungsträdgården.

Sista året var jag väl plutonchef eller åtminstone halvplutonchef och fick stoltsera med sabel.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Det stora gruvraset