Skall jag fortsätta med flera lärare från min skoltid?

Eller börjar det bli tråkigt? Min första lärare i tyska och engelska t.ex. i småklasserna? Han hette Vinell, och han hjälpte mig mycket att komma in i språkens mysterium. Ty han var en god lärare. Jag gjorde goda framsteg i tyska och hade mestadels aldrig mindre än AB i betyg. Denne Vinell – vars förnamn jag inte längre minns – var en ljus, rätt fetlagd man av allotyp karaktär. Han var ovanligt vänlig och snäll och hjälpte alltid tillrätta. Det påstods att han söp, och om jag inte missminner mig, så var det t.o.m. fråga om att skilja honom från läroverket. Han lär visst ha uppenbarat sig full till en lektion och det inte bara en gång utan flera. Jag kan dock inte påminna mig att detta någonsin skett i vår klass.

Jag minns, att vi en gång läste en tysk bok som hette ”Bing Neideck”. Det var en mycket romantisk historia, som väckte mitt stora gillande. Jag tror att Vinell rådde oss att på våra sommarferier lära oss alla de tyska glosor som förekom i den boken. Åtminstone gjorde jag det och hade sedan stor nytta av.

Denne Vinell hade en bror, en stor, litet svartmuskig herre, som – om jag inte minns fel – hette K. A. Vinell. Det är mig numera alldeles omöjligt, att erinra mig hvilket ämne han undervisade i. Vi hade emellertid även honom i vår klass.

Vi hade också en lärare som hette Dahlgren, bror till den kommendörkapten Sten Dahlgren, som under många år var huvudredaktör i Dagens Nyheter. Det är samma sak även med honom. Trots omsorgsfullt letande i mitt minne kan jag inte leta ut, vad han undervisade i. Det är ju också nu så ofantligt längesedan dessa namn dykt upp i mitt medvetande, så det är kanske inte så gott att minnas dem. – Skulle jag gissa, så skulle jag föreslå geografi, ty jag kan inte hitta på något annat som Dahlgren lämpligen kunde ha undervisat i.

Lärare i kristendom, vem var det?
Ja, jag kan ej minnas annat, än att vi måste ha haft Albin Hildebrand redan i småklasserna. På gymnasiet hade vi ju honom, men vem annars skulle vi ha haft i klasserna 3 – 5? Jag kan inte hitta någon annan. Fast det kan ju vara tänkbart, att mitt minne strejkar även här.

Om Albin Hildebrand har jag skrivit uti ett kapitel, som jag kallat ”Skall detta vara kristendom?” Det får väl räcka att karakterisera denne egendomlige man. Albin Hildebrand var såvitt jag kommer ihåg bror till Bror Emil – ”Liket”. Albins öknamn i skolan har jag glömt.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 4