Tom Moll

En annan av våra lärare, som jag dock inte fick förrän på gymnasiet, var lektor Tom Moll, den bemärkte fysikern, känd genom sina förträffliga läroböcker i fysik, som användes överallt.

Moll var en utomordentlig lärare (han undervisade i kemi också) och åtnjöt respekt som kanske ingen annan. Det är väl ganska typiskt, att han var den ende som inte hade öknamn vid läroverket.

Moll var en högrest, ståtlig man med stor pondus i sitt uppträdande, men en vänlig själ och en pedagog, som nog söker sin like. Han hade brunt, vackert spetsat helskägg. Jag träffade honom på Saltsjöbadsfärjan en gång, ca 20 år efter min avgångsexamen från läroverket. Och han kände fortfarande igen mig. Tänk hur många hundra ynglingar han undervisat och ändå kom ihåg dem.

– Ett likadant hästminne hade också major Molin, vår gymnastiklärare. Det påstods, att han kom ihåg alla de elever han handlett under sin långa tjänstgöringstid.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 4