onsdag 23 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 1

Astris far:
Alfred Theodor Almström Föddes i Hammarby by i Nysätra socken, Uppland 1/11 1855. Föräldrar: Inspektoren, sedermera byggmästaren Carl Johan Almström och Christina Catharina Kamph.

Astris farfar:
Carl Johan Almström Föddes i Sollentuna 26/3 1819.
Föräldrar: Arrendatorn Peter (Pehr) Almström i Sten i Sollentuna. Lovisa Lagerström. Carl Johan Almström står antecknad som måg och inspektor på Ryda Kungsgård, som arrenderades av f.d. sjömannen Swen Kamph. Han kom från födelsesocknen Sollentuna troligen till Sewalla, ty där föddes sonen Swen Johan, den 27/2 1848. Som Carl Johan var född 1819, så var han 29 år, då ”farbror Swen” föddes. Sonen nr 2, Carl Gustaf, var född i Nysätra 15/9 1849, så flyttningen från Sevalla till Nysätra skedde väl troligen mellan åren 1848-49.

På Ryda Kungsgård finns antecknad som inspektor hos Swen Kamph, åren 1848 – 50, sonen Carl Aug. Kamph, född i Vaxholm 18/2 1817. I dopboken står antecknadt om Carl Aug. Kamph att hans föräldrar voro ”sjömannen” Swen Kamph och hustru Catharina Margareta Linge.

Arrendatorn Swen Kamph och hans familj voro mantalsskrivna i Stockholm för åren 1848 och 1849, så det ser ut som om familjen inte kom till Ryda Kungsgård förrän omkring 1850, samma år som Carl Aug Kamph dog – 4/3 1850.

Carl Augusts hustru hette Maria Bernhardina Gylling, född i Södertelje 9/12 1819. Hon kom 1844 från Södertelje och gifte sig antagligen detta år. Och efter makens död flyttade hon till Stockholm 5/7 1852.

Efter Carl Aug. Kamph kom som inspektor till Ryda Carl Johan Sjöholm från Hammar invid Askersund. Han var född 26/2 1826 och kom 1852 till Ryda från Hällestad, 26 år gammal.

Mellan 1859 och 1852 kanske Carl Johan Almström var inspektor på Ryda. Arrendatorn ”Herr” Swen Kamph, född 17/11 1792 i Vaxholm, kom flyttande till Nysätra från Erstavik redan 1842. (I deras betyg för 5 personer finnes icke antecknadt, om de äro vaccinerade eller haft smittkoppor).

Till Nysätra inflyttade sålunda följande personer: Swen Kamph, född 17/11 1792 i Vaxholm. Hustru Catharina M Linge, född i Vaxholm 16/6 1795. Deras son Carl August Kamph, född i Vaxholm 18/2 1817. Deras dotter Christina Catharina Kamph, född i Stockholm 30/7 1819. ”Herr Kamphs dotter” Carolina Mathilda, född i Stockholm 28/7 1836. Ynglingen Erik Gustaf Thunell, född i Bromma 28/7 1836. Rättaren Gustaf Larsson Rosengren, född i Ödeshög 9/8 1800, inflyttad från Erstavik, död 17/11 1842. Drängen Carl Johan Almström, född i Sollentuna 26/3 1819, också inflyttad från Erstavik. Flyttade till Stockholm 21/11 1843.

I husförhörsboken för Nacka och Erstavik för åren 1839 – 1841 finner man följande anteckning: ”Polisgewaldigern” Sw. Kamph, född 17/11 1792 i Vaxholm arrenderade Erstaviks kvarn, som ägdes av viktualiehandlaren K L Lundström i Stockholm. Familjen kom inflyttande till Erstavik från Stockholm 1839. I mars 1841 flyttade den till Nysätra.

Kamph står antecknad som arrendator av Erstavik till mars 1842. ”Pupillen” Eric Gustaf Tunell, född 11/12 1824 i Bromma, fick följa med till Ryda Kungsgård (se ovan, där han angives född 28/7 1836).

Hvad beträffar Carl Johan Almström, finner man, att han kom inflyttande i oktober 1841 från Tyresö till Erstaviksgodset som dräng hos ”Capitain” Carl Herman af Petersens (född 21/5 1801). Han tog i maj 1842 utflyttning till Salem men om han någonsin kom dit, torde vara ovisst, ty 1843 kom han till Nikolai i Stockholm för att genomgå Teknologiska Institutet.

Carl Johan Sjöholm flyttade från Ryda till Engelsberg i ”Västra Wåhla”, antagligen 1855, då familjen Kamph flyttade till Hammarby, där f d arrendatorn ägde gård. Familjen flyttade sedan, den 5/4 1862 till Uppsala. Om Swen Kamph då levde – hvilket inte observerats – så skulle han ha varit 70 år gammal.

Om Carl Johan Almström ägde gård i Hammarby eller ej har jag icke kunnat bestämdt utröna. Jag har emellertid antecknadt att Almströms hade pigan Anna Greta Andersdotter, född i Nysätra 1834, pigan Johanna Carolina Hjerpe från Thorstuna, född 1833, pigan Maja Lotta Tunell från Erstavik, född 1831, drängen Carl Johan Gelin från Dalingsta, född 1825 (3 års straffarbete för 3dje resan stöld och 2dra resan inbrott), samt tjänsteflickan Anna Gustava Ersdotter från Erstavik, född 1837. Det är möjligt att Swen Kamph ägde gården och mågen brukade den.

Utom de nämnda sönerna Swen Johan och Carl Gustaf hade ”byggmästaren Carl Johan: Dottern Alma Lovisa, född i Nysätra 24/8 1853, samt Sonen Alfred Theodor, född på Hammarby 7/11 1853 (i dopboken, som torde vara riktigast 1/11).

Alfred Theodor föddes således, sedan familjen kom dit (till Hammarby). Carl Johan flyttade 12/7 1856 över till Finland och dog där 12/4 1858 (halsböld och lunginflammation). Det var meningen att familjen skulle flytta efter till Finland, men den hann aldrig komma dit. Då Astris farmor fick brev med underrättelse om dödsfallet – med en hårlock i till minne – så var han redan begraven. Han ligger begraven (17/4) på Helsinge kyrkogård nära Helsingfors.

Enkefru Christina Catharina Almström finns kvar i Hammarby till 1861 då hon med alla barnen flyttade in till Uppsala. Jag har antecknat att Swen Johan och Carl Gustaf gingo i Uppsala Katedralskola, ”faster Alma” gick i flickskola i Uppsala och Alfred Theodor, som vid flyttningen till Uppsala bara var 6 år, hade helt naturligt ännu icke börjat i någon skola. Jag lämnar tillsvidare denna familjen här. Men återkommer senare, sedan jag fått undersöka kyrkoböckerna i Uppsala stad.

Jag övergår nu till nästa generation.

Astris farfarsfar
Pehr (Peter) Almström Föddes i Norrsunda socken i Uppland å gården Wärka, den 8/7 1791. (I husförhörsboken står 8/4). Föräldrarna voro: Johan Almström, född i Almunge 6/10 1747 Och hans hustru Greta Andersdotter, född i Norrsunda 23/3 1768 (obs! den stora åldersskillnaden)

Förutom Pehr hade Johan Almström också följande barn: Dottern Greta Stina, född på Wärka i Norrsunda 26/2 1793. Sonen Carl Gustaf, född i Fresta 18/3 1797. Dottern Fredrika Carolina, född i Fresta 1802. Fosterdottern Charlotta Malmberg från Stockholm, född 25/6 1796 (kom från Stockholm 1812 – vid 16 års ålder). Gift 18/2 1816 med mjölnaren Hellström.

Familjen Johan Almström kom flyttande från Norrsunda 1796 till Fresta, där pappan Johan blev arrendator och mjölnare på Sköldnora Qvarn, tillhörande någon fin adlig familj, jag har glömt hvilken (Tersmeden). Sköldnora qvarn är ju bekant från skönlitteraturen! (min farbror Johan har också varit mjölnare där).

Det står antecknadt att familjen år 1816 utflyttade till Husby-Odensala (se vidare längre fram). Men sonen Pehr hade redan 1815 utflyttat till Täby. Hvad han gjorde där är inte utforskadt, men han står antecknad i Sollentuna som f.d. mjölnaren och arrendatorn och bodde å hemmanet Sten. Han fick dottern Margareta i Sollentuna den 29/9 1817. Han bör således vara gift omkring 1816 – 17. Hans hustru hette Lovisa Lagerström, född 1794. Då sonen Carl Johan föddes, 26/3 1819 var hon 25 år. Utom de båda barnen Margareta och Carl Johan hade de tidigare fostersonen Erik Gustafsson, född i Fresta 1813, samma år som Pehr Almström inflyttade från Fresta.

Astris farfars farfar
Johan Almström Född på gården Moga i Almunge 6/10 1747. Föräldrar voro: Landtbrukaren Eric Almström och hans hustru Lisken Nilsdotter å gården Moga i Almunge. (Lisken är diminutiv för Lisa = lilla Lisa = Lischen = Lisken)

Astris farfars farfars far
Eric Almström Föddes å gården Moga i Almunge den 9/7 1725. Föräldrarna voro: Erich Ersson i Moga och hans hustru Margeta.

Den 24 maj 1729 föddes å gården Gränby i Almunge en flicka Lisken, dotter till Nils Jansson och hans hustru Martha. Det torde vara denna Lisken som blev gift med Eric Almström i Moga. Det finns emellertid även en annan Lisken, född den 14/10 1726 å gården Söderby och dotter till Jan Ersson och hans hustru Anna. Men hon kan nog inte komma ifråga, ty hon står i kyrkboken antecknad som död (icke dödfödd).

Den 7/1 1748 föddes i Almunge en flicka, Annika, dotter till Pehr Jansson i Marma och hans hustru Kjerstin. Bland dopvittnena står antecknad en trädgårdsmästare Petter Almström (äldre bror till Eric Almström, som en tid bodde på Hagby). Vi ha nu kommit fram till:

Astris farfars farfars farfar
Erich Ersson i Moga i Almunge och hans hustru Margeta. Det torde nog vara rätt svårt att komma längre. Och med Erich Ersson ha vi troligen nått 1600-talet. Margeta var född den 20/6 1701, och hennes föräldrar voro Isac Ersson och hans hustru Brita i Moga. Att få tag på Erich Ersson är inte lätt, alldenstund Almunge icke synes ha äldre kyrkböcker än till 1700.

Det har inom Almströmska släkten gått en muntlig tradition att släkten härstammade från Almunge och att namnet skulle vara taget därifrån. Och nu ha vi fått se, hvem som tog sig namnet. Det var antingen Eric Almström, eller den förut omnämnde förmodade brodern, trädgårdsmästaren Petter Almström.

Några strödda anteckningar:
På Gränby bodde 1783 – 1789 Tolfman Nils Gregerzsen född i Almunge 1716. Hans hustru hette Ingrid Pehrsdotter. En Elisabeth Pehrsdotter var gift med skattebonden Eric Johansson Almström i Moga. Denne finns nämnd i en bouppteckning i Stockholm efter avlidne åldermannen vid lofliga tenngjutareembetet, Daniel Björkman, som avled i Stockholm 27 maj 1753. Kan denne Eric Johansson Almström vara son till sockenskräddaren Johan Almström, som bodde i Lilla Ellinge i Almunge 1786 – 1789 med hustru Stina Lundberg (Fanns i Lilla Ellinge till 1790)

På Gränby bodde 1783 – 1789 sockenskräddaren Johan Almström, född i Almunge 1750. Hustrun Stina Lundberg, född i Almunge 1751. Dotter Cajsa Stina, född 6/12 1785, död 15/1 1786. De flyttade från Gränby till Lilla Ellinge. Den 27/1 1750 föddes på Moga Erich Janssons och hustru Kjerstins son Johan. Kan det vara sockenskräddaren som tagit namnet Almström? Och hvem var salpetersjudaren Mårten Almström som ½ 1764 var dopvittne, då Eric Ericssons och hustru Karins son Eric föddes? Han kan ej hittas i Almunges dopbok.

En generation som kommer i jämnhöjd med Eric och Lisken är föräldrarna till Johan Almströms hustru, Greta Andersdotter, född i Norrsunda 23/3 1768. De hette Anders Pehrsson i Sölderby och hans hustru Margareta Jansdotter. Deras födelseår har jag ännu icke hittat.

Fortsättning följer...

tisdag 22 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 2.

Nu fattas i Carl Johan Almströms släkt blott hans mammas föräldrar och far- och morföräldrar.

Hon hette som förut nämnts Lovisa Lagerström, och var född i Pilhamn på Värmdö, 7/6 1794.

Hennes föräldrar voro:
Båtskepparen och torparen Hans Lagerström i Skepparviken på Värmdö, född 1754 och inflyttad från Grinda 1794. Hans hustru hette Britta Andersdotter och var född 1759. Hon står antecknad som ”Westmans dotter”, hvarföre hennes far säkerligen hette Anders Westman.

Beträffande Lagerström är det tyvärr så, att kyrkboken för 1754 just saknas, hvarför hans föräldrar äro mycket svåra att hitta. Brita Andersdotter kan inte hittas i dopboken för 1759, så uppgift om hennes föräldrar kunde ej erhållas. Förmodligen är hon icke född i Värmdö.

Vi torde nu vara färdiga med Alfred Theodors faders släkt, och övergå till hans moders släkt.

Modern hette som förut nämnts Christina Catharina Kamph, och hon var dotter till f.d. ”sjömannen”, sedermera arrendatorn på Ryda Kungsgård i Nysätra, Swen Kamph, född i Vaxholm 17/11 1792, och hans hustru Catharina Margareta Linge, född i Vaxholm 16/7 1795.

Vi ha alltså:
Astris farmors far:
Swen Kamph
Astris farmors mor:

Catharina Margareta Linge.
Bägge föräldrarna voro födda i Vaxholm, och sonen Carl August Kamph, var född där, år 1817.
Dottern, Christina Catharina var emellertid född i Stockholm 1819. Likaså dottern Carolina Mathilda, den 28/7 1836. (hon konfirmerades emellertid i Nysätra 1851, då det står antecknadt, att hon fick en bibel). Familjen Kamph kom till Nysätra troligen 1850.

Vi ha således kommit fram till:
Astris farmors farfar:
David Kamph
Astris farmors farmor:
Magdalena Åkerblom.

David Kamph kom troligen från Stockholm, ty där föddes dottern Stina Lisa 1/5 1781.
Familjen bodde i Vaxholm i ”Söderhamnskvarteret”. David Kamph, som var född 1756 (datum ej kändt), dog 22/3 1795, alltså vid blott 39 års ålder. Hans hustru var då 35 år, sonen Swen 3 år, dottern Stina Lisa 14 år. Familjen flyttade 4/4 1796 till Stockholm.

Magdalena Åkerblom föddes 29/10 1760 i Vaxholm.
Föräldrarna voro:
Johan Åkerblom och hans hustru Magdalena Hellström. Bägge i Vaxholm.

Vi ha härmed:
Astris farmors farmors far:
Johan Åkerblom
Astris farmors farmors mor:
Magdalena Hellström.

Hvad Johan Åkerblom hade för sig i Vaxholm har jag hittills icke lyckats utröna och icke heller hans eller hans hustrus födelseår. Däremot har jag hittat året för deras bröllop, som stod 15/8 1742. Så deras födelseår måste ligga i närheten av 1715 – 1720.

De hade en hel rad barn, av hvilka här kunna antecknas:
Sonen Mattias, född 8/3 1744
Sonen Johan Fredrik, född 20/7 1745
Sonen Andreas, född 18/10 1746
Sonen Carl, född 30/1 1748
Dottern Catharina, född 14/9 1751
Sonen Daniel, född 29/5 1757
Dottern Magdalena, född 29/10 1760 (se ovan)
(Hon fick till bröllopet i morgongåva 50 plåtar).

Magdalena Hellströms fader var stenhuggare. (Hans namn var i kyrk(vigsel)boken stavadt Hälgström, säkerligen oviktigt. Denne var med all säkerhet född på 1600-talet.

Vi känna således:
Astris farmors farmors morfar:
Stenhuggaren Hellström (förnamn okändt)

Hvad som nu återstår av Astris släkt på sin faders sida är hennes farmors mors släkt.

Christina Catharina Kamphs mor hette som förut nämnts Catharina Margareta Linge. Hon var född i Vaxholm 16/7 1795. I dopboken står hon inskriven som Caisa Greta.
Föräldrarna voro:
Borgaren i Vaxholm, Christian Fredric Linge (eller som det står på annat ställe: Christian Friedrich), och hans hustru Magdalena Frimodig.

Christian Fredric hade vad vi vet en syster, Caisa Stina, född i Vaxholm 16/5 1754. Förmodligen var också Magdalena Linge (som var fadder då Christina Catharina döptes) en syster till Christian Fredric.

Vi ha således nu:
Astris farmors morfar:
Christian Fredric Linge
Astris farmors mormor:
Magdalena Frimodig

Christian Fredric Linge var borgare i Vaxholm och född 30/11 1755
Föräldrar voro:
Borgaren i Vaxholm, Christoph Linge, även rådman, samt hans hustru Caisa Edholm.
De fingo sedermera dottern Caisa Stina, född i Vaxholm 16/3 1757.

Vi få således nu:
Astris farmors morfars far:
Christoph Linge
Astris farmors morfars mor:
Caisa Edholm

Om rådman Linges föräldrar finns inga uppgifter.

Caisa Edholm var född i Vaxholm.
Föräldrarna voro:
Astris farmors morfars morfar:
Anders Edholm
Astris farmors morfars mormor:
Stina Kruslock.

Nu återstår Christian Fredric Linges hustrus (Magdalena Frimodig) släkt.

Magdalena Frimodig föddes i Vaxholm 16/11 1767
Hennes föräldrar voro:
Astris farmors mormors far:
Eric Frimodig, född 22/11 1740
Astris farmors mormors mor:
Margareta Falck

Eric Frimodigs föräldrar voro:
Astris farmors mormors farfar:
Erich Frimodig
Astris farmors mormors farmor:
Gustava Catharina Broms (Bröms?)
Årtal för dessa är mycket arbetsamt att leta fram. Vi äro emellertid mycket nära år 1700.

Erich Frimodig och Caisa Broms hade en dotter, Anna Brita, död som liten, år?
Vidare hade de en son, Abraham, född 20/10 1743. (en borgare, Abraham Frimodig, dog i Vaxholm i lungsot 23/5 1772, 36 år gammal. Det kan nog inte vara denne Abraham, ty då skulle han ha dött 1779 i st. f. 1772)
En dotter, Catharina, född 3/10 1745.

måndag 21 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 3

På Astris begäran har jag forskat lite grand i Uppsala Domkyrkoförsamlings arkiv för att taga reda på hennes farmor och faster, hvilka – som vi förut sett – flyttade från Nysätra in till Uppsala den 5/4 1862.

Vi finna henne – Christina Catharina Almström – antecknad som boende i ”Ladukvarteret n: is 11, 12 & 13”, sedermera Nedre Skolgatan 7.

Hon blev änka 12/4 1858, då Alfred Theodor var 3 år gammal. I Uppsala stannade familjen emellertid inte länge, ty den 10/11 1864 (då Astris pappa var 9 år) flyttade den till Gävle och blev kvar där ända till 17/11 1879, då utflyttning antecknades från Heliga Trefaldighets församling. Om Astris pappa stannade kvar i Gävle till 24 års ålder, har jag inte konstaterat. Hvilket år han begav sig till sjös, har jag kanske hört av min moder, men jag har ingen anteckning därom. Dock ser det ut som om han gått i skola i Gävle. Troligt är att han aldrig återvände till Uppsala, ty hvarken han eller de äldre bröderna finnes antecknade såsom boende i Nedre Skolgatan 7.

Hvad dottern Alma Lovisa beträffar – Astris ”faster Alma” – kom hon till enkefru Sophia Charlotta Lovisa Tullberg, född Ridderbielke, enka sedan 12/7 1853 efter professor O.T. Tullberg i Uppsala. Hon ägde och bebodde huset Svartbäcksgatan 12 i Uppsala. Gumman var gammal – hon var född 24/3 1815 – och således vid återflyttningen från Gävle 64 år. Hvad Alma Lovisa gjorde hos professorskan Tullberg vet inte jag. Förmodligen var hon någon sorts ”sällskapsdam”, ty guvernant kunde hon näppeligen vara, då inga barn i skolåldern gärna kunde finnas där. Alma och Ellen ha förmodligen brev som klargöra detta. Professorskan Tullberg dog 21/2 1885.
(Professorskan T och Farmor voro barndomsvänner. Alma dog i Örebro på väg till Värmland.(Astris anteckningar i marginalen)).

Alma Lovisa levde till 6/6 1888 och blev blott 35 år gammal. Då hon dog var Astri blott knappt 4 år. Hon kan sålunda knappast ha något starkare minne av sin faster, även om hon vid något tillfälle skulle ha hälsat på i familjen.

Astris farmor hade en fosterson, Carl Hugo Hjortén, född 2/9 1869. Han står antecknad på Christina Catharinas hushåll i Uppsala. Han var döpt ”i okända föräldrars namn” och utflyttade till Nikolai församling i Stockholm 1890. Han var bokbindare och lär ha förärat Astris pappa en fint inbunden bok. Sedermera for han till Amerika, och ingen lär senare ha hört någonting från honom.

Christina Catharina hade som bekant en yngre syster, Carolina Mathilda Kamph, född 28/7 1836. Hon bodde en tid också på Nedre Skolgatan 7 i Uppsala. Hon står antecknad som sjuksköterska och hon kom från Tierp 1877. Om hennes närmare öden vet jag ännu ingenting.

Om Alfred Theodor står antecknadt att han var ”sjöman” och utflyttade från Uppsala till Maria församling i Stockholm den 5/1 1883. Det var väl då han andra gången bodde hos vår mormor i hemmet Badstugatan 3 och strax efter gifte sig.

Hvar han bodde första gången, då han gick på navigationsskolan, har jag väl hört flera gånger, men kan inte erinra mig. Han tog sin kaptensexamen den 9/5 1882, hvilket står graveradt i boetten på den silverklocka han fick i premium.

Hans färder till sjöss måste sålunda ha ägt rum före inträdet på navigationsskolan.

Hos Christina Catharina bodde också Mathilda Almström, född 6/8 1861 i Almunge. Då det är tänkbart att hon var kusin till Astris far, skola vi söka taga reda på henne.

söndag 20 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 4.

Hos Christina Catharina Almström i Uppsala bodde också Mathilda Almström, född 6/8 1861 i Almunge. Då det är tänkbart att hon var kusin till Astris far, skola vi söka taga reda på henne.

Vid utredandet av hennes släktförhållanden upprullades helt oväntadt en helt ny släktlinie, utgående från Johan Almström i ett tidigare äktenskap med Märtha Pehrsdotter, född 1750.

Vi kunna gå tillbaka till Eric Almström, född 1725 på Moga i Almunge.

I husförhörsboken för åren 1783, 84, 85, 86, 87, 88 och 1789 finna vi antecknadt för gården Stora Moga:
Eric Almström, enkling, född 1705 (skall vara 1725)
Hans hustru Lisken, född 24/5 1729, synes sålunda vara död, åtminstone 1783, ty då finns hon icke med. Hon skulle 1783 ha varit 54 år. Möjligt är dock, att hon dött ännu tidigare. (Boken börjar nämligen 1783).
Eric Almström dog 1789.

Hans son Jan (Johan) var född på Stora Moga 6/10 1747.
Hans första hustru hette Märtha Pehrsdotter och var också född i Moga 22/10 1750
Hennes föräldrar voro Pehr Pehrsson, född 1719 och hans hustru Märtha, född 1724 i Almunge.

Johan och Märthas barn voro:
Märta Lisa (Margeta i dopboken), född 25/1 1772, flyttade till Kihl 1793.
Lena Caisa (Lehna Catharina i dopboken), född 12/11 1774. Flyttade till Danmark 1801. Änka Almström, utflyttad till Danmark 1824.
Greta Stina, född 9/8 1780, död 1798.
Anders, född 19/4 1783
Isaac, född 1/6 1786 (antecknad som dräng)
Agneta, född 27/2 1789 (samma år som Eric Almström dog). Fanns i Almunge 1803.
En Ulrica Almström, ”piga på Moga” var född 1796

År 1789/90 tycks modern, Märtha Pehrsdotter ha dött, och då gifte Jan (Johan) Almström om sig med Greta Andersdotter.
Deras barn voro:
Johan, född i Almunge 18/4 1791. Död 4/7 1798.
Anna Maja, född 1793
Ulrica, född 1796.

Sonen Anders här ovan, född 19/4 1783 blev gift med Brita Ersdotter, född i Rasbo, 4/5 1793.
Han blev nu bonde på Moga efter Johan Almström.
Deras barn voro:
Britta Stina, född i Almunge 20/11 1818
Anders, född i Almunge 29/5 1824
Märtha Lisa (å annat ställe kallad Märtha Lotta), född i Almunge 22/11 1825
Petter, född i Almunge 11/9 1832
Lovisa, född i Almunge, 18/7 1835

(Om disponenten på Rörstrand, Robert Almström, skulle tillhöra denna linie, finnes ingen annan än Isaac, född 1/6 1786 som skulle ha kunnat vara hans fader. Robert Almström var nämligen född 1834)

Jag övergår nu till Johan (Jan) Almströms sonson, Anders Almström.
Skattebonde i Stora Moga, Almunge, född 29/5 1824, död den 26/11 1893, 69 år gammal.
Hans hustru, Anna Catharina Abrahamsdotter, född 10/10 1832 i Ekeby, utflyttad 2/11 1897 till Uppsala.
Deras barn:
Christina Wilhelmina, född 13/3 1856, utflyttad till Ekeby 28/10 1872
Emma Charlotta, född 6/6 1859, död 1859
Mathilda, född 6/8 1861, utflyttad till Uppsala 23/4 1879.
Anders Gustaf, född 2/6 1864, död 2/9 1864
Johanna, född 9/7 1865, utflyttad till Uppsala 25/10 1882.

Då Anders Almströms son, Anders Gustaf dog 2/9 1864, utslocknade hans familj på manssidan detta år.

Om de å föregående sida, har kyrkoherde Anker Korn i Almunge meddelat följande:
f.d. skattebonden Johan Almström, född 9/3 1821 dog ogift den 7/5 1877. Om honom finnes följande anteckning:
”Dog på Lilla Ulltuna hos statkarlen Mårten Oscar Krog, hos hvilken han vistades i 8 dagar. Liket hemfördes till Almunge, där det begrovs.”

Skattebonden Gustaf Almström, född 3/10 1828 i Almunge, gifte sig 5/6 1874 med Lovisa Jansson, född den 19/10 1841 i Fimbo. De utflyttade till Domkyrkoförsamlingen i Uppsala 15/5 1900. Gustaf Almström var då 72 år, hans hustru 59 år. De hade en dotter, Jenny Charlotta, född 17/2 1975. Hon flyttade redan 17/2 1894 till Uppsala, 19 år gammal. Hennes öden i Uppsala hittills icke kända.

Lovisa Almström, född 18/7 1835 i Almunge, blev gift med en Carl Johan Lindström, född 9/1 1833 i Knutby. Han bodde i Knutby 1868, ty då föddes 4/3 1868 en dotter, Johanna Lovisa. Sedan föddes 12/9 1872 ytterligare en dotter, Emma Carolina (dock ovisst om i Knutby). Deras senare öden icke kända.

Om Brita Stina, född 20/11 1818, Märtha Lisa (Lotta) 22/11 1825 och Petter, född 11/9 1832, vet jag ännu ingenting.

Mathilda Almström, som utflyttade till Uppsala 23/4 1879, 18 år gammal, råkade illa ut och fick 20/5 1881 ett dödfödt gossebarn. Hon blev piga hos en fru Lindestam i Wretgatan 18. Hon fick erkänna sitt ”lönskaläge” inför domkapitlet och ”absolverades” 30/9 1882. Hon flyttade 5/12 1887 till Nicolai församling i Stockholm, 26 år gammal. Hennes vidare öde i Stockholm okändt.

Dottern Johanna, född 1865, utflyttad till Uppsala 25/10 1882, bodde tillsammans med en Maria Stina Andersdotter, född 27/11 1865 i St. Kil. (Kom till Uppsala från Östra Emtervik) hon stod i Feiths bagarbod i Uppsala en tid, men flyttade till Wendel 24/4 1884.

I samma hus bodde en kakelugnsmakarelärling, Axel Theodor Almström, född 4/6 1859. Han var född i Lund. Om honom vet jag ingenting.

lördag 19 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 5.

Astri säger sig ha hört av sin fader, att Karl Johan – hans fader – och Robert Almström voro kusiner. Robert Almström var den mycket bemärkte industrimannen och politikern, född 1834. Disponenten på Rörstrand, på hvars porträtt man mycket tydligt ser, att han är släkt.

I antavlan märkte jag då, att Johan Almström i sitt andra äktenskap hade sonen Carl Gustaf, född 18/3 1797. Det skulle kunna tänkas, att han kunde vara fader till Robert Almström. Jag övergick därför till att undersöka Carl Gustaf Almströms närmare data, och kom till följande resultat:

Carl Gustaf Almström föddes å ”Schällnora” qvarn, den 18/3 1797.
Föräldrarna voro:
Mjölnaren Johan Almström och hans hustru Greta Andersdotter.

I husförhörsbokern för Fresta, åren 1796 – 1802 stå antecknade på ”Schelnora qvarn”:
Mjölnaren Johan Almström, född i Almunge 1748, inflyttad från Norrsunda 1796.
Hustru Greta Andersdotter, född i Norrsunda 1768, inflyttad från Norrsunda 1796.
Son Pehr, född i Norrsunda 1791.
Dotter Greta Stina, född i Norrsunda 1793.
Son Carl Gustaf, född i Fresta 1797.
Son Anders Wilhelm, född i Fresta, 287). Död 1805.
Dotter Fredrika Carolina, född i Fresta 18/7 1802.

Johan Almström flyttade från Fresta till Husby-Odensala (nuvarande Husby-Örlinghunfra) där han finnes antecknad som Rusthållare på gården Kedtsta (nuvarande Kättsta) år 1816. Han dog där 28888/10 1817.

Hans hustru finnes kvar på gården med sonen Carl Gustaf och dottern Fredrica Carolina. Den sistnämnda dog 14/7 1821, 19 år gammal. Carl Gustaf var då 24 år gammal.

Johan Almströms son, Pehr Almström, född 1791, kom till Husby-Odensala från Sollentuna 26/4 1822 (31 år gammal) med hustru Lovisa Lagerström.
Dotter Greta, 5 år gammal.
Son Carl Johan, 3 år
Son Pehr Gustaf, född i Sollentuna 27/12 1821.

Å Kedsta Rusthåll stå antecknade för åren 1822 – 1828:
Enkan, Madame Margareta Andersdotter Almström, född i Norrsundda 1768.
Sosnen Carl Gustaf, född i Fresta, 14/3 1797
Hans hustru Maria Margareta Johansdotter, från Haga, född 14/1 1802
Deras son, Carl Johan, född 4/9 1824

Vidare funnos å gården:
Pehr Almström och Lovisa Lagerström
Dottern Greta, född 1817
Sonen Carl Johan, född 1819
Sonen Pehr Gustaf, född 27/12 1821
Dottern Fredrica, född i Husby-Odensala 20/11 1824
Sonen Isaac Wilhelm, född 29/3 1829

Åren 1830 – 31 funnos alla dessa kvar på gården Kedtsta, men 21/10 flyttade Pehr Almström med hela sin familj till St. Olofs församling i Sigtuna.
(Det står antecknadt att både Pehr Almström och hustru Lovisa Lagerström fingo smittkopporna).

Rusthållaren och tolvmannen Carl Gustaf Almström och Maria Greta Jansdotter fingo sonen Gustaf Albrecht på Kedtsta den 13/6 1832.

Året 1836 utökades Carl Gustaf Almströms familj med tvillingsönerna Fredrik Herman och Axel Wilhelm, hvilka föddes ”I Husby” 18/7 1836.

Carl Gustafs moder, Enkan Margareta Andersdotter Almström, dog på Kedtsta 24/1 1836, 68 år gammal.

Om Almströms brorson, Carl-Johan, född i Sollentuna 26/3 1819, står antecknadt, att han varait i Wassunda 1835, men vistades sedan på Kedsta, tills han 1836 återvände till Wassunda, 17 år gammal.
Pehr Gustaf, född i Sollentuna 27/12 1821, flyttade år 1837 också till Wassunda, bara 16 år gammal.

Fredrica, född i Husby-Odensala 20/11 1824, var ju då bara 13 år- hon finns kvar på Kedtsta.

1839 konfirmerades Carl Gustafs son, Carl Johan, 15 år gammal.

Den 11/5 1842 föddes i ”Husby” Carl Gustafs son August Valfrid, men den 23/10 samma år dog Gustaf Albrecht, blott 10 år gammal.
Den 30/9 1841 dog på Kedsta Astris fars faster, Margareta Almström, blott 24 år gammal och hon följdes 25/4 1842 av systern Fredrica, blott 18 år gammal. Lungsot?

Om sonen Isaac Wilhelm, född 29/3 1929, finnes inget antecknadt (Död 5/6 1835 i Wassunda) (senare anteckning med blyerts).

Däremot står antecknad på Kedsta Almströms brorson Fredric (Oscar), född 1831 i St. Olof. (måste vara en bror till Astris farfar)

För perioden 1844 – 1847 funnos å gården:
Sonen Carl Johan (van, begagnar scholan)
Sonen Fredrik Herman (d:o, d:o)
Sonen Axel Wilhelm (d:o, d:o)
Sonen August Valfrid (van)
Samt Almströms brorsöner:
Fredric Oscar, född i St. Olof 1831.
Frans Aron, född i St. Olof 1835 (stod fadder åt Astris far, 20 år gammal).

Under perioden 1848 – 1852 funnos å Kedtsta:
Carl Gustaf med hustru Maria Margareta.
Sonen Carl Johan flyttade till Tibble 14/3 1849
Herman Fredrik och Axel Wilhelm samt August Walfrid funnos kvar.
Brorsonen Fredrik Oscar flyttade 1850 till Stockholm Frans Aron (1835), blev dräng på gården Kohlsta.

Rusthållaren Carl Gustaf Almström dog 30/4 1855 (samma år som Alfred Theodor föddes). Enkan Maria Margareta flyttade 1857 till Tibble. Hon fick sonen Axel Wilhelm med sig.
Herman Fredrik flyttade till Stockholm 1855.
August Valfrid flyttade likaledes till Stockholm 1857.

fredag 18 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 6

Tidigare finnes antecknadt att Pehr Almström, född 1791, flyttade till S.t Olof den 21/10 1831. Han var då 40 år gammal, och hans hustru Lovisa Lagerström 37 år
Pehr Almström blev mjölnare på Löfstaholm, tillhörigt statsrådet, friherre G.F. Åkerhielm.

I husförhörslängden för S.t Olofs församling 1835 finna vi hela familjen upptagen:
Mjölnaren på Löfstaholms qvarn
Pehr Almström, född i Fresta 1791
Hustru Lovisa Lagerström, född i Wärmdö 1794
Dotter Margareta, född 29/9 1817
Son Carl Johan, född 26/3 1819
Son Pehr Gustaf, född 27/12 1821
Dotter Fredrika, född 20/4 1824
Son Isaac Wilhelm, född 29/3 1829
Son Fredric Oscar, född 5/2 1834
Son Frans Aron, född 1/4 1835
De två sistnämnda sönerna voro alltså födda i S.t Olof.

Sonen Frans Aron föddes som vi sågo 1/4 1835. Men det torde ej ha varit något roligare kristningskalas, ty vi finna att Pehr Almström dog 9/4, blott en vecka efter dopet.

Det måtte ej ja varit lätt för enkan att stå där ensam med sju barn, hvarav den yngste alldeles nyfödd.

Det blev ett hastigt uppbrott från Löfstaholm, ty vi finna att hela familjen redan den 24/4 1835 flyttar till Wassunda. Hur det gestaltar sig där för familjen är ej godt att ta reda på, men i Wassunda husförhörslängd står antecknadt för 1835, att:
Mjölnaren P. Almströms enka, Lowisa Lagerström bodde ”inhyses” å gården Gurresta ½ mantal skatte, hos bonden Mårten Pehrsson.

Den 15/9 1835 dör emellertid också Lovisa Lagerström, blott 41 år gammal, och barnen står alldeles ensamma i världen. Frans Aron blev ett halvår gammal. Sonen Isaac Wilhelm, född 29/3 1829, står antecknad som död 5/6 1835, sex år gammal.

Det står antecknadt att barnen utflyttade från Wassunda till Husby, till farbrodern Carl Gustaf.

Fredric Oscar blev omhändertagen som fosterson hos kyrkvaktmästaren C.P. Bark i Wassunda. Han kom från Husby till Wassunda 1837, men flyttade tillbaks till Odensala-Husby 1839. Han var sålunda tre år gammal då han kom till Bark.

Om Pehr Gustaf, född 1821, står antecknadt, att han kom som dränggosse i Prestgården i Wassunda hos vice pastor J.O. Boström. Han var väl då ca 14 år.

Dottern Margareta kom från Odensala 1836, 19 år gammal, som piga, först hos Eric Ersson (på ½ mantal, Ista), senare hos arrendatorn Jan Pehrsson på Tibble rusthåll. Hennes matmor hette Inga Stina Pehrsdotter, och där på gården funnos många pigor och drängar. Hur länge hon stannade där har jag icke sett efter. Men vi veta ju att hon dog på Kedtsta 30/9 1841, 24 år gammal. Troligt är att det fanns lungsot i familjen.

(anteckningar på löst papper).
Vi ha tidigare sett, att Carl Johan Almström 1836 utflyttade till Wassunda, 17 år gammal. Med all sannolikhet tjänade han som dräng på någon gård i Wassunda, men trots ivrigt letande har jag inte hittat honom där någonstans. Emellertid står det i Nikolai församlings böcker att han kom från Nysätra och Ryda Kungsgård. Senare efterforskningar har visat att han varit både i Tyresö och Erstavik under åren 1836 – 1843.

Till Storkyrkan kom han som ”dräng” och fick sin bostad i Gråmunkegränden. Han kan emellertid inte hittas i mantalslängdsregistren för åren 1843 – 46, hvarför han måste ha varit inneboende hos någon. Till all lycka fanns på Stadsarkivet ett register över kvarteren i gamla staden, och där inhämtades, att huset ”Stora Gråmunkegränd1” ägdes av en viss ProtokollsSecreterare Fr. Widbom.

Slår man upp uppgifterna till 1844 års mantalsskrivning med S:t Nikolai Församling, kvarteret Pyreneus, huset nr 5 och 6, nya numret 1 vid Stora Gråmunkegränden, heter det:

”undertecknad, Protokollssecreterare, som har mantalsskrivit sig i huset nr 30, qvarteret Stormhatten och Jacobi församling, är ägare till ovannämnda egendom. Uti huset bo emot hyra: Mamsell Redelius, på hvilkens contract bo Eleven Strellman och d:o Almström, syjungfrun Fischer, Mamsell Wennersten och sergeanthustrun Smedberg.
Stockholm 25/12 1843
Fr Widbom”

Margareta Christina Redelius (landtbrukaredotter), född 13/12 1780 ”av Kungl Maj:t Myndigförklarad” 5 nov. 1817, har i egen förteckning meddelat följande:
”Hos mig bo pigan Lovisa Charlotta Åkerlund, född 20/11 1820. Pigan Agnes Bernhardina Banck, född 20/1 1822, eleven A W Strellnert, eleven C J Almström, syjungfrun Rosalie Amanda Wilhelmina Fischer, född 24/6 1822, städerskan Johanna Eng(e)ström, född 11/12 1812. Resande bor sektern S C Söderberg från Carlstad och handlanden E J Falenius från Döderhultsvik.
Stockholm 5/11 1843
Margareta Christina Redelius”

A w Srelenert var elev vid Kungl. Akademiens för de fria konsterna högre Byggnadsskola.
C J Almström var elev vid Kungl. Teknologiska Institutet.

C J Almström har bifogat följande intyg:
”Att Carl Johan Almström, från Ryda Kungsgård under den 1 december d.å. blivit antagen till elev vid Kongl. Teknologiska Institutet intygas på begäran ur handlingarna.
Stockholm den 2 dec 1843
G.L. Lundquist
Inst. t.f. sekreterare”

Mig tyckes, att det är duktigt gjort av en dräng att gå igenom Teknologiska Institutet, låt vara att fordringarna för inträde väl på den tiden inte voro så stora.

Men hvem bekostade hans studier: Swen Kamph eller farbrodern, Carl Gustaf Almström? Så vidt jag vet hade Kamph ingenting att göra med Ryda Kungsgård 1843. Och nog behövde väl en dräng en del skolstudier innan han kunde vinna inträde vid Teknologiska Institutet?

Vice Pastor Folke Hansson i Sevalla, upplyser i brev 10/3 1851 att ”byggmästaren” Carl Johan Almström kom inflyttande till Sevalla från Storkyrkoförsamlingen i Stockholm år 1846 och gifte sig i Sevalla 5/2 1847. Den 4/12 1848 utflyttade familjen till Nysätra. I Sevalla bodde familjen vid Herrqvarn.

torsdag 17 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 7

Mina forskningar i Stockholm efter Kampharna gav inget resultat. Christina Catharina såväl som den yngre systern Carolina Mathilda voro båda födda i Stockholm (1819 resp. 1836), så man tycker att familjen borde ha bott där då. Dessutom vet jag ju att Swen Kamph var mantalsskriven i Stockholm åren 1848 – 49. Men jag kunde ej hitta honom. Likaså borde David Kamph ha bott i Stockholm, ty då föddes där dottern Stina Lisa, den 1/5.

I Maria församling, i kvarteret Ufven större, huset nr. 69, fanns år 1760 hos sidenvävaremästaren Carl Theodor Desmares (som arbetade hos ”Fabriqueur” Wiesen) en ”lärgosse”, Carl Kamph, 20 år gammal, alltså född 1740. Likaså fanns i huset nr 73 i kvarteret Västergötland en annan sidenvävare(gesäll), Kristoffer Kamph. Om dessa voro släkt till David Kamph är ej godt att veta.

Det kuriösa är att i Maria, i kvarteret Draken, huset nr. 7 fanns 1760 en krögareenka, Magdalena von Kamphen, född 1709 (hon var enka efter en ”tracteur” J F von Kamphen). Hon hade en son som hette Carl Anders och var silkesvävaregesäll hos vävaren Boberg. Kan det vara ovan nämnde Carl Kamph, född 1740 som kastat bort ”von”-et? Man kan inte så noga veta.

onsdag 16 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 8I mina anteckningar om släkten Almström fattas nu egentligen bara Almströms på Rörstrand samt den ännu i Almunge levande hemmansägaren August Almström och hans släktingar.

Hvad Almströmmarna på Rörstrand beträffar har det hittills inte lyckats att koppla in dem i Almungeantavlan.

Jag skall här anteckna hvad jag vet till ledning för kommande forskningar.

Adolf Fredrik Robert Almström var född 19/8 1834 i Åmål, där fadern Per Olof Almström var apotekare. Hans hustru hette Sofia Charlotta Gjörke, född 12/9 1804, död 9/4 1846. De gifte sig i Karlstad 25/7 1830.

Robert fick 1850, som 16-åring anställning vid Rörstrand. Han blev redan 1855 (21-årig!) verkmästare vid Rörstrands porslinsfabriker, sedan företagsledningen kostat på honom studieresor till England, där han besökte flera av de förnämsta fabrikerna. 1863 blev han – 29-årig – teknisk disponent och 1893 även administrativ chef, hvilket han var till 1909.

Han var ledamot av 1:a kammaren 1888 – 96, samt 1898 – 1910.
Åren 1895 – 1907 var han riksbanksfullmäktig.

Som politiker var han mycket bemärkt och tog framstående del i de stora debatterna. Han blev också kommendör med Vasaordens Storkors.

Hans dotter, Annie, född 1867, död 1827, blev gift med amiral Lindman, född 1862, död 1936. (PÅ porträttet av henne ser man att hon har typiska Almströmska drag, ja, hon har t.o.m. en näslikhet med Ackie Bände eller Inga-Carin.

Robert Almström var gift två gånger.
1. 1864 med Eva Påhlman, död 1876
2. 1882 med Mia Anderberg.

(En utförlig biografi finns av K. Sandén i Vetenskapsakademiens Årsbok för 1931).

Robert Almström dog 17/9 1911 i Stockholm.

Sonen, Otto Harald Almström, född 1/5 1870 i Stockholm, student 1889, var son i 1:a giftet. Han blev 1911, efter fadern, jämte sin yngre bror Knut, ledare för Rörstrand, teknisk direktör och disponent till 1923.

Det var emellertid ingalunda samma gry i sönerna som i fadern. De levde mest på Robert Almströms goda namn och rykte och voro mera dekorationer i de bolag och företag där de sattes in. Harald kom in i styrelsen för Stockholms Enskilda bank 1910 – 1924, satt 1910 – 1926 i styrelsen för Svenska Arbetsgivareföreningen, 1910 – 1928 i Sveriges allmänna Exportförening. Han var även styrelseordförande i Marabou och Contractor.

Gift 1900 med Agda Norinder.

Knut Almström har jag inte tagit närmare reda på.
Emellertid ha dessa båda efterlämnat en talrik släkt av barn och barnbarn, ingifta i Stockholmssociteten med officerare och annat fint folk som jag inte närmare efterforskat. Slår man upp telefonkatalogen saknas inte Almströmmar.

Robert Almströms far, Per Olof Almström, var född 18/6 1802 i Stockholm.
Han blev elev på apoteket Lejonet i Stockholm 1815, på Nordstjärnan 1817.
Den 25/4 1818 tog han farmacie studiosi-examen.
1818 fick han anställning vid Vena koboltgruvor och blev även proberare vid Gladhammars koboltgruvor i Småland.

Mina efterforskningar efter honom i Stockholm ha hittills icke givit något resultat, trots allt hvad jag letat efter honom i mantalsförteckningarna. Enligt mantalslängden för 1820, dyker han upp såsom ”Candidaten P.O. Almström från Askersund, boende hos Demoiselle A.M. Edqvist i kvarteret Cephalus nr 8, som resande.

Sedan han kom tillbaka från Åmål bör han ju finnas i mantalslängden i Stockholm, men det har jag ännu icke efterforskat.

1822 var han sysselsatt vid Loos Koboltgruvor i Hälsingland.

Den 16/1 1823 tog han apotekareexamen i Stockholm och fick högsta betyg av bl.a. Berzelius.

1829 fick han apoteket i Åmål, men avyttrade detsamma och övertog i stället apoteket Hjorten i Stockholm.1839 måste han sälja detta, ”av ekonomiska skäl”.

1846 blev han så föreståndare för Teknologiska Institutets laboratorium och lärare i kemisk teknologi. En tid uppehöll han professuren i allmän kemi och kemisk teknologi.

Han dog 23/2 1849 i Stockholm. Hans hustru, Sofia Charlotta Gjörke hade dött den 9/4 1846, blott 42 år gammal. Då fadern dog var Robert 15 år gammal och fick ta sig fram på egen hand.

(Tillägg på löst papper):
”uppgift till Mantals- och Skattskrivning för 1840 med Stockholms stad, Ladugårdsland församling, qvarteret Sjöhästen, huset nr 2, nytt nr 1.
Undertecknad, född 18/6 1802, (arrenderar Brunnsinrättningen på Borgan på Kungl. Djurgården)
Dess hustru Sophia Carolina, född Gjörke, född 12/9 1804
Dess moder, Maria Charlotta Almström, född 18/9 1770 (överårig, obemedlad)
Sonen Adolf Fredrik Robert, 18/9 1884. Underårig
Dottern Sofie Lovisa Augusta, 21/3 1838. Underårig.
Pigan Margareta Maria Montin (Montén?), 17/5 1815, från Calmar.
Hos mig bo:
Farmacie Candidaten Wilhelm Aug. Gjörke, 29/8 1813
Johan Wilhelm Stenström (apotekareelev) 5/5 1821
18/11 1839
P.O. Almström
Apothekare”

Robert Almströms farfar var e.o. stadstjänaren och tullvaktmästaren (även kallad handlanden) Lars Olof Almström, född 1771, död 12/2 1853.
Hans hustru hette Maria Charlotta Ekman.

Vid farfaderns död var ju Robert Almström 19 år. Man tycker att han borde ha vetat något mer om sin släkts ursprung. Men med Lars Olof är det tillsvidare stopp i släktkedjan. Dock trodde släkten att den härstammade från Almunge.

Ser man nu på antavlan, så finns det inte många att välja på, ifall Robert Almströms släkt skulle kunna inkopplas i Almungesläkten. Vi måste då gå ända till Eric Almström, född 1725, eller hans äldre bror Petter, född 1720.Alfred Teodor Almström, Astris far. Lik Robert Almström? Bedöm själva!

tisdag 15 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 9

Ser man nu på antavlan, så finns det inte många att välja på, ifall Robert Almströms släkt skulle kunna inkopplas i Almungesläkten. Vi måste då gå ända till Eric Almström, född 1725, eller hans äldre bror Petter, född 1720. Eric Almström hade veterligen ingen mer son än Johan.

Uppmärksamheten torde därför böra inriktas på trädgårdsmästaren Petter Almström, född 19/3 1725. Hittills har jag ej hittat några barn, men att han var gift framgår utav att hans hustru stod som dopvittne vid ett dop 6/6 1745.

Petter Almströms hustru står angiven att heta Karin, men om hennes födelseår och föräldrar vet jag ingenting. Troligen var hon inte född i Almunge och inte heller uppvuxen där.

Jag har omsorgsfullt gått igenom dopboken för Almunge för att få reda på Petter Almströms barn, men jag har bara hittat en son som hette Petter och han står antecknad som död (väl dock inte dödfödd, eftersom han blev döpt).

Petter Almström hade också en dotter som hette Märtha Catyharina, men inte heller henne har jag kunnat hitta i dopboken. Kanske bodde Petter Almström vid tiden för hennes födelse i en grannsocken.

Den 30/9 1759 lystes emellertid för henne och ”Betjänten” uti Kongl. Trädgården i Stockholm, Anders Lunqvist (Lundqvist?). vigseln skedde 20/10 1759.

Hon torde ha varit mycket ung då hon gifte sig, ty Petter Almström var född 1725 och han kunde väl knappast ha gift sig förrän 1741. Och sedan finns bara 18 år till förfogande.

Petter Almström synes ha varit en välbetrodd man i Almunge, ty man finner, att han oupphörligen har varit anlitad som dopvittne vid dop i Almunge.

Petter Almström synes ha bott på Hagby åtminstone till 1761. Man finner sedan 1765 en ny trädgårdsmästare på Hagby, Bengt Ellberg, som kom från Fogdö med hustru Greta Fohlström(?).

Han ”återkom” i oktober 1768, men då hette hans hustru Margareta Lisa Almström. (Kunde denna sistnämnda vara ännu en dotter till Petter Almström?).

Hvart Petter Almström tog vägen har jag icke lyckats hitta. I den tron att han vore anfader för Rörstrandssläkten, har jag eftersökt honom på Stadsarkivet i Stockholm.

I Catharina församlings södra del, nr 2, bodde 1790 en J.P. Almström, ”meerare”, men det torde vara osannolikt att detta kan vara Petter Almström från Almunge.

Vidare har jag hittat en P. Almström, f.d. hingstridare, i Ladugårdslands församlings nedre del, men det torde vara ännu mer osannolikt att det kan vara f.d. trädgårdsmästaren.

1795 fanns i Stockholm en ”arbetslöse” Petter Almström.

En Petter Johansson Almström, timmerdräng, fanns också i Stockholm 1784 och 1785.

Vi måste tyvärr anse, att Rörstrandsgrenens antavla allt fortfarande är olöst.

måndag 14 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 10

Jag har även i Almunge hittat en ”salpetersjudare” Mårten Almström (1760-tal). Han bodde på Söderby gård i Almunge. Men hans eventuella släktskap har jag inte lyckats utreda. Dock torde han tillhöra släkten.

I Almunge hittar man också en soldat, Anders Almström. Hans hustru hette Kerstin.
13/10 1763 fick de en dotter, Catharina
19/12 1765 fick de sonen Johan
De fick även en dotter, Märta Cajsa, antecknad som död.
Anders Almström bodde på Lamsta.
Om de höra släkten till vet jag ej.

En dräng, Johan Almström var dopvittne i Almunge 4/11 1764.

En kvarndräng, Olof Persson Almström, född i Vendel 1746, och hans hustru Maria Ersdotter Wengren fanns även i Almunge

I Domkyrkoförsamlingen i Uppsala böcker, har jag hittat:
I kvarteret Rosendal n: o 6, i Uppsala bodde i midten av 1700-talet en biblioteksvaktmästare Carl Almström, född 1705, död 18 april 1762.
Hans hustru hette Stina Nyman, född 1709.
Sonen Carl Almström, född 1734
Sonen Adolf Almström, född 26/8 1745, gift med jungfru Catharina Kollner (?) i Stockholm 7/5 1774.
Sonen Erich Almström, född ¼ 1748, gift med Hedvig Eleonora Mokstedt 6/1 1775.
Dotter Greta Stina Almström, född 1736, död 7/5 1771. Fick 1758 i april lysning med hökaren i Stockholm, Erik Grandin.
Dottern Catharina Almström, född 12/5 1739. Gift med Peter Hiort från Funbo 1753.

Om dessa höra till släkten kan jag icke avgöra. I hvarje fall kan Carl Almström, född 1705 icke vara son till Erich Ersson i hans äktenskap med Margeta Isaksdotter, född 1701. Det skulle i så fall vara i ett tidigare äktenskap.

I alla fall visar detta att namnet Almström går tillbaka till 1705, alltså längre tillbaka än till Petter och Eric Almström.

Omöjligt är inte att Carl Almström, född 1734 kan vara fader till Lars Olof Almström, född 1771.

fredag 21 oktober 2011

Astris första besök i Forsbacka

Det var den 1 augusti 1910 som jag kom till Forsbacka. Astri befann sig då troligen kvar i Holland, där hon i Scheweningen satt som ”attraktion” på hemslöjdsutställningen där. (Jag har ett urklipp ur tidningen ”Hvar 8 Dag”, där man ser en bild av henne sittande vid spinnrocken). Troligen fann hon nåd för holländarnas ögon såsom representativ svensk typ, ty det var många som kom till den svenska avdelningen bara för att få se ”den vackra svenskan” (jag har numera glömt bort hvad det heter på holländska.). och nog var Astri god nog åt dem, där hon satt i sin färgstarka Leksandsdräkt.

Efter utställningens slut reste Astri till Bryssel för att få se den där då pågående världsutställningen. Och därpå reste hon hem över den skummande Nordsjön. Men något datum för hennes hemresa har jag inte kvar i minnet. (Förmodligen finns hennes brev kvar i några gömmor. Jag gissar att det var slutet av augusti.)

Det kom ju brev från henne till Forsbacka, och folket där var en smula nyfiket på att få se något foto av min ”utrikiska” fästmö. Särskildt var det värdinnan på Brukshotellet, där jag ju åt tillsammans med brukets ungherrar, alltså fröken Lundvik, som undrade om jag inte hade något porträtt att visa henne, så att hon kunde få stilla sin och ”Mossi Dassas” nyfikenhet. (Mossi Dassa var ungherrarnas smeknamn på ett stadigt fruntimmer om ca 120 kilo, en av brukets folkskolelärarinnor).

Ja, jag tyckte inte att jag behövde skämmas för att presentera min fästmö per foto, så jag tog fram till påseende det foto som pryder nästa sida. Det är ju för all del inte så oävet, även om jag nog hade porträtt som voro bättre, men de voro inte tillgängliga. (Det har ju numera slitits mycket under åren, så det är ju inte så vackert som då det var nytt).

Men det gick nu inte att lura fröken Lundvik, förstås!

”Å, försök inte komma med några teaterdamer”, förklarade hon. Det var omöjligt att övertyga henne om att detta porträtt var nog så autentiskt. Hon trodde mig inte, förrän hon några månader senare som värdinna på hotellet fick ta emot min fästmö.

Och den 26-åriga dam som på nyåret 1911 kom till Forsbacka, var nog ett strå hvassare än den här 24-åringen.

Det här fotot togs i augusti 1908 på Sandvik på Mörkö. Astris klädning är här av oblekt linne med broderier i ljusblått. Hatten är av mycket grova flätor. Klänningen hade Astri sytt själv.

Jag minns nu inte hvilken dag Astri kom till Forsbacka. Det kan ha varit på nyårsdagen eller någon av de allra närmste dagarna därefter. Hon kom med Göteborg – Gefle-tåget 9.18 på kvällen. Nog tror jag man kan våga påstå, att det kändes underbart att få bege sig upp till stationen – som ligger tre km. från bruket – för att möta henne.

Jag ville inte låta Ögren – brukets kusk, brukspatron Christian Lundebergs f.d. ”livkusk” – fara upp med droskan för att hämta henne, jag ville själv ensam möta henne, och egendomligt nog fick jag låna häst och släde i det stora bruksstallet och möta däruppe i kvällsmörkret under klara stjärnor. Det blev en färd genom den snötyngda skogen som jag aldrig glömmer. Jag hade då inte sett Astri sedan försommaren 1910, strax innan hon for till Holland. Vi hade just följt ett gäng flickor över Östmark och Röjdåfors ett stycke in över norska gränsen, men Astri och jag vände i Kalnaes. Och strax efter återkomsten till Torsby skildes vi.

Min fästmö var alldeles förtjusande klädd, hon såg ut som en konstnärinna. Hon var klädd i en blågrön dräkt av grovt, luddigt vadmal, från Värmlands Hemslöjd, mycket artistiskt tillskuren och med ett av henne själv drivet och emaljeradt spänne i ett skärp om den smala midjan. Och ansiktet var ytterligt dekorativt innefattadt uti en Charlotte-Corday-hatt av svart skinn, fodrad med blått – eller blågrönt – plisseradt siden. Jag är väldigt ledsen, att jag aldrig lyckades erhålla något fotografi av min fästmö iklädd just den habiten. Hon väckte ju stor uppståndelse bland familjerna på bruket och t.o.m. hos ungherrarna. – Thure Östberg, som förstod sig på kläder, blev alldeles hänryckt…

Ja, så blev hon omklappad – och kysst förstås – och inbäddad under den tjocka slädfällen. Och så bar det iväg genom den snöhöljda skogen ner till brukshotellet, där fröken Lundvik bjöd på smörgås och the. Och hon blev verkligen mäkta imponerad. Detta hade hon aldrig trott. Nu fick hon se ”teaterdamen” livslevande.

Men det fanns inte det minsta uppstyltadt eller teatraliskt hos min fästmö. Någon teaterdam var hon inte, men artistiskt klädd. Hon gick väl inte på Slöjdföreningens skola i Göteborg för inte! Ja, så blev det naturligtvis att gå på visiter i noga bestämd rangordning. Först hos disponentens förstås och sedan…

Min fästmö blev överallt vänligt och korrekt emottagen – det skulle väl bara fattas annat! Och jag fick höra språk bakom kulisserna som ådagalade, att hon redan från första stund hade förstått att sätta sig i respekt. Det var icke utan att hon t.o.m. lyckades höja mig åtskilliga trappsteg.

T.o.m. martiningeniörens tämligen nygifta fru – Ebba Renek-Eriksson – som var fil. Kand. och känd som intelligenstopp i vårt lilla samhälle. Nödgades acceptera henne. Och efter hvad jag tror, blev de sedermera vänner.

I Trettondagshelgen anordnades ett stort slädparti i Forsbacka. Det hade kommit en hel del ungdomar till bruket för att hälsa på och disponenten – som ju bestämde allt – ansåg sig väl tvungen att ställa till med något roligt.

Jag minns inte direkt, hur många slädar vi fingo ihop, men det var nog en hel del – kanske bortåt ett tjugotal. Vädret var det bästa tänkbara. Vi kunde inte anskaffa slädnät till alla slädar – bl.a. fick inte jag något för min släde (jag körde självfallet för min gästande fästmö). Men det blev en rätt ståtlig kavalkad ändå.

Vi åkte till Högbo bruks gamla herrgård, som då för tillfället stod obebodd. Och ett par damer hade farit i förväg dit för att elda och arrangera ett passande mottagande. Vi blevo mottagna med varm glögg samt därpå the-supé. Och det dansades väldeliga…

Nu är det ju så att vid hvarje fint slädparti skall förekomma minst en kullkörning. Det hör liksom till pjäsen. På hvem skulle lotten falla denna gång?

Ja, den frågan löstes i allra första början på återvägen. Det blev jag som fick förtroendet att uppehålla traditionen. Jag hade fått en mycket yster och eldig häst, som var väldigt hård i betslet. Det behövdes en van hästkarl att hålla in honom. På rak väg var det inga svårigheter, men just i själva grindhålet vid utkörningen från Högbo herrgård tog hästen ett kraftigt språng åt höger omedelbart utanför grindstolpen med påföljd att släden törnade mot denna och välte.

Det var ju djup snö och ingen skada skedde, men bägge två blevo vi utslängda ur släden emedan remmen till fotsacken brast. Astri hamnade djupt inne i en snödriva och jag fick släpa med i tömmarna en bra bit, innan jag fick håll på hästen. – Naturligtvis fingo vi applåder, men det gjorde ju ingenting.

Vi åkte med bloss hem, och det var nog så stiligt. Och bara vi fingo krypa in i släden igen, så gick fortsättningen av färden utan vidare missöden.

Några dagar därefter ägde den stora maskeraden rum på stora Herrgården. Det var en verkligt storstilad tillställning, och mycket folk hade samlats från olika håll, från Sandviken och Hofors, från Gefle och t.o.m. från Stockholm. Nog var det minst 150 personer. Och kostymerna voro delvis praktfulla, en hel del hade hyrts från Stockholm. Jag gissar, att det var nog den största tillställningen som någonsin förekommit på Forsbacka Herrgård, åtminstone under Sjögrens disponenttid.

Disponent Sjögren var själv flitigt i elden. Han bar en praktfull toreadordräkt av röd sammet med snörmakerier och broderier i guld. Men i festens tidigare skeden hade han ovanpå denna dräkt en ljusgrön slängkappa, som såg precis ut som vore den full av vårtor och slem och som var försedd med en kapuschong i form av ett stort äckligt grodhuvud, hvars käftar kunde röras och som kunde blotta ett hiskeligt gap.

Axel Fornander, överingeniören, var lancashiresmed. Han hade fotsid, tämligen sotig linneskjorta och träskor. Han var försedd med en väldig, blåröd potatisnäsa och ett tovigt rödt helskägg och var åtminstone inte av vallonsk härkomst.

Axel Andersson var utstyrd som en oerhördt förnäm spansk grand i svart sammetsdräkt med hvita silkesstrumpor och en klädsam barett med någon plym i.

För övrigt kommer jag numera inte ihåg så många av de många originella maskerna.

Själv var jag neapolitansk positivspelare, oerhördt tjusig i väldig örnnäsa och buskiga ögonbryn samt med kolsvarta långa lockar som svallade långt ner på axlarna. Jag bar ingen mask, men hade med näskitt och långt driven sminkering förändrat min apparition till den grad, att det var omöjligt att känna igen mig. Ja, jag var verkligen mycket tjusig! Min dräkt var vederbörligen lazzaronsk, och mitt positiv – som jag lyckats leta upp i Gefle – oerhördt smäktande i tonen, om än lite gnällande.

Vännen Carl Tallberg – biträdande valsverksingeniör – var klädd till flicka och mycket italiensk. Han bar en bur med en grön papegoja, som plockade lyckobrev ur en liten låda. Lyckobreven hade jag själv författat. Vi tjänade en del pengar till våra stora omkostnader.

De deltagande flickorna voro naturligtvis somliga praktfulla, men egendomligt nog har jag inte längre något minne av deras mer eller mindre fantasifulla dräkter.

Nanna Bergström (af Finshyttan), sedermera den blivande herrskarinnan på Uddeholms värdiga herrgård, var klädd till blåklocka. Hon var oerhördt tjusig företeelse i sin vida blåklockekjol och med krans av blåklockor om håret.

Fröken Hjort af Hofors var också klädd till blomma, men henne minns jag mindre, trots att hon var ovanligt stilig.

Flickorna Nobel från Stockholm – släkt med Sjögrens och professor Hjalmar på Nynäs – voro förföriska odalisker i praktfulla orientaliska dräkter.

Det är synd att mitt minne numera strejkar. Det var ett sådant myller av vackra och intressanta masker, som godt tålt vid att omnämnas – men det är ju 40 år sedan, så bilderna ha plånats ut.
Men en bild ser jag fortfarande tydligt – min fästmö!

Hon var inte den sämsta, och jag vågar nästan tillåta mig påstå att hon var den sötaste flickan på hela festen. Sötast därför att hon var så underbart blyg och blomlik – utan blomutstyrsel, men med doft av luktpion. Hon var klädd i sin vackra purpurfärgade sammetsdräkt, hellång och snäv, med det utsökta emaljerade kopparspännet som hon själv gjort, i midjan. Hon bar en liten kokett svart sidenmask.

Astri var ju inte nämnvärdt dansant, och hennes klädning var allt annat än lämpad för dans. Men i alla fall blev hon uppbjuden av disponent Sjögren, som förde henne rundt i den stora salen några hvarv. Dansen var ingen syn för unga gudar. Men synen var betagande ändå. Ty det var ett stiligt par, särskilt i de dräkterna! Hvem kunde trott, att det dystra och isolerade Forsbacka kunde erbjuda en sådan strålande fest.

Förfriskningar serverades uppe i en stor ”gillestuga” på herrgårdsvinden. Och där samlades också en stor del av de dansande för fotografering långt fram på natten. Jag hade länge två fotografier därifrån, men de ha för länge sedan försvunnit ur mina gömmor. Dock minns jag ännu särskildt det ena av dessa foton, där min fästmö intog en rätt prominent plats – inte av sig själv, men framskuffad till staffage.

Ja, sedan har jag inte så många minnen kvar att skriva ner. Astri och jag promenerade vackra skogsvägar med snötyngd skog. Vi fingo plats för några herdestunder i Astris hörnrum mot bruksgatan, och hon var även med mig i mitt rum i Prästbyggningen och provsatt i min utsökt vackra empire-herrgårdssoffa (som jag tyvärr inte fick köpa) – en bild som påminde om Einar Nerman...

Och vi voro på några visiter, bl.a. hos familjen Skoglund – ingeniör Skoglund var hytt- och bessemeringeniör – där vi fingo bevittna, hur en gammal erfaren skånsk matmamma kan bulla upp bordets håvor, när hon är på det humöret.

Och vi voro förstås nere i verken och betittade sevärdheterna där, bl.a. den obligatoriska bessemerblåsningen, som ju alltid ingår i en Forsbacka-visit. (Jag undrar, om all bessemerblåsning är nedlagd vid Forsbacka nu?)

Ja, detta var min fästmös allra första visit på Forsbacka. Jag kan ej erinra mig, att hon sedan kom dit någon mer gång förrän som alldeles färsk fru. Men det dröjde ju länge.

Disponent Arvid Sjögren kunde vara en charmerande värd på en bjudning, och han kunde t.o.m. nedlåta sig att dansa med min fästmö. Men att som chef på bruket skaffa henne en bostad, så att vi kunde gifta oss, c’est complettement tout autre chose!

Om mina barn eller barnbarn någon gång får denna skildring under sina ögon, så kunna de få någon liten hum om hur det gick till på ett svenskt bruk för 40 år sedan, d.v.s. ännu omkring 1911. Nu är det andra seder och en helt annan anda på bruken. Och romantiken är nog död.

Skrivet på Forsbacka 16/4 1952
GH

onsdag 8 juni 2011

Porträtterna

Morfar skriver i sina memoarer om sitt hem i Forsbacka och i den texten finns följande rader att läsa:

“Det var i detta rum som jag började teckna mina många porträtt, såväl av min söta fästmö, dels ett stort antal självporträtt! Vidare ritade jag i detta rum porträtt en hel rad av brukets tjänstemän, hvilka porträtt ännu lära pryda en vägg i Forsbackas brukshotell. Här ha också tillkommit en hel rad ståtliga dansprogram för balerna på bruket.”

Vi kunde inte annat efter att ha läst detta, än åka upp till Forsbacka och titta på bruket och se efter om det fanns några porträtt kvar på värdshuset. Och det fanns det. Ingenting verkar ha ändrats sedan de hängdes upp. Jag kan lova att det var ett stort ögonblick att få komma upp där på övervåningen och få se morfars självporträtt och teckningarna av hans kollegor.

Forsbacka värdshus innehavare blev glada över att få veta mer om bilderna och var mycket tillmötesgående. Trots att de hade en stor skara gäster som skulle komma, tog de sig tid och visade och svarade på frågor. Tack.

_DSC0863fp

_DSC0861fp

_DSC0838fp

_DSC0841fp

_DSC0846fp

_DSC0844fp

Carl Magnus Jonsson f. 1887

_DSC0845fp

_DSC0849fp

Valfrid Eriksson f. 1881

_DSC0854fp

Ture Östberg f. 1881

_DSC0858fp

Axel Fornander f. 1876Carl Julius Lindström f.1887

_DSC0852fp

_DSC0860fp

Gösta Heijkorn f. 1881. Morfar...

tisdag 24 maj 2011

Hemmet i Forsbacka

Några särskilda minnen speciellt anknutna till det första lilla rummet, har jag just inte. Jag hade inte så mycken tid över för några studier precis, men nog gjorde jag väl hvad jag kunde. Av kamraterna på bruket hade jag ritaren Carl Lindström på ”sängsidan” och kemisten Carl Eliasson på ”byråsidan”. Något intimare umgänge hade jag inte med någon.

Forsbacka-1

Hur länge jag bodde i detta första lilla rum, vet jag inte, men det var tills martiningeniören Walfrid Eriksson gifte sig med Ebba Renck, och det torde måhända ha varit någon gång 1912. Walfrid E. bodde i ett hörnrum åt söder, ett jämförelsevis stort rum med två fönster, säkerligen det bästa i hela Prästbyggningen. Nu hade kamrer Forsberg dött och efterträdts av Hjalmar Andersson. Och nu var det lättare att få något åtgjordt åt rummen i Prästbyggningen. Då Walfrid E. flyttade, fick jag hans rum, och det blev nu ommåladt i hvit Ripolin och omtapetseradt med ljusa, trevliga tapeter, jag fick nya fina hvita hemslöjdsgardiner och rätt så skapliga mattor. Och hvad ändå finare var: jag fick mina möbler ommålade av brukets målare Gradén, som verkligen gjorde sitt bästa. Och jag fick en ny bekväm säng av ”imperial”-typ, förut brun, men nu ommålad i samma hvita ripolinfärg som allt det övriga. Och slutligen: jag fick en gammal dyrgrip, en stor äkta empiresoffa, förmodligen utrangerad ur det Lundebergska disponenthemmet. Den befann sig visserligen i djupaste förnedringstillstånd: de vackra skärningarna voro påsmetade med hvit oljefärg och soffan var klädd med ett billigt cretontyg, som inte gjorde nå’n människa glad. Men jag lät sätta på ett vackert överdrag, så soffan var ändå fin och vittnade om att den en gång varit en praktpjäs.

(Axel Fornander nöp den sedan jag lämnade detta rum och lät restaurera den. Och det blev en 5000-kronors-soffa, som utgjorde en av de många dyrgriparna i det blivande disponenthemmet i Fagersta. Jag försökte förgäves få köpa den eller byta ut den mot en modern soffa).

Forsbacka-2

Bild 2 visar i någon liten mån, hur detta mitt andra rum såg ut. Det var ganska trivsamt och många sköna stunder tillbringade jag där, särskildt på söndagarna, då jag tog ur nyckeln och ”inte var hemma”. Den lilla klockstapeln, som hörde till brukets lilla kyrka, låg på en liten holme alldeles utanför Prästbyggningen, och det var en säregen söndagsmorgonfrid över mitt rum, då den lilla klockan med den ljusa klangen lät sina toner dallra ut över bruksdammen.

(Jag förstår verkligen inte, att jag inte såg, att understa lådan i min numera rätt så söta byrå stod utdragen. Det skämmer ju så betydligt hela rummet. Och de fula kaféstolarna gör fortfarande ingen människa glad, men dem kunde jag inte få ersatta med några vackrare. Clara Schlüter midt i fönstret – med den vackra utsikten ut över den typiska Gestrike-naturen kring Bruksdammen – försonar dock en hel del. Hon har verkligen förljuvat min tillvaro under flera år. Hvad hon måtte ha varit vacker i verkligheten! Hon var maka till den tyske skulptören Schlüter och gjorde honom alldeles otröstlig, då hon dog tämligen ung.)

Det var i detta rum som jag började teckna mina många porträtt, såväl av min söta fästmö, dels ett stort antal självporträtt! Vidare ritade jag i detta rum porträtt en hel rad av brukets tjänstemän, hvilka porträtt ännu lära pryda en vägg i Forsbackas brukshotell. Här ha också tillkommit en hel rad ståtliga dansprogram för balerna på bruket.

Det här kaptlet har ju blivit kalladt ”Hemmet i Forsbacka”. D.v.s. det borde väl då endast ha skildrat Astris och mitt hem – ”Vårt hem i Forsbacka”. Det grundlades först 1914 – ja så länge fick Astri tyvärr vänta, hela sju år efter sin förlovning fick hon vänta. Det är icke många som skulle ha gjort. Men Astri väntade ”både vinter och vår och det hela år”, och det länder henne till stor heder, att hon inte bröt förlovningen.

Men jag tyckte ändå, att jag ville ha med även mitt ”ungkarlshem” i Forsbacka, ehuru väl det näppeligen kunde betecknas som mitt ”hem”. Mitt hem hade jag fortfarande i Stockholm, dit jag åkte ”hem”, då så kunde ske.

Åren 1912 och 1913 gingo, och det började bli olidligt att låta Astri vänta så länge. Men disponent Sjögren var obeveklig. Han ville inte bygga något åt oss, och någon lägenhet på bruket hade han inte. Jag undersökte möjligheten att få hyra i Gefle och åka ut och in till mitt arbete, men det gick inte disponenten med på. Ett försök att få hyra en liten stuga i Rörberg (alltså betydligt närmare än Gefle), strandade på samma grund.

Forsbacka-3

Så kom krigsåret 1914. Hela sommaren 1914 arbetade vi i Vestra Bergsgruvan i Striberg, och minst en gång i månaden var jag nere hos Astri, som då bodde på Strand i Karlstad. (Bild 3 är tagen där, och visar, hur min unga hustru såg ut vid den tiden. Ja, så ung var hon icke precis, ty hon hade hunnit bli 29 år. Men hvad utseendet beträffar kunde man nästan draga av de nio åren, ty man kunde godt gissa på en tjuguåring).

Vid själva krigsutbrottet befann jag mig just i Karlstad, och jag minns väl jäktet och brådskan på stationen, då jag reste hem till Forsbacka. Jag blev hemkallad för mobiliseringens skull. Disponent Sjögren hade nu sent omsider kommit till insikt om, att han måste skaffa oss en bostad, om han överhuvud skulle ha mig kvar i Forsbacka. Och som jag nu började vikariera för de inkallade – kemisten och martinengeniören – så ansåg han väl att han var tvungen.

Baptisterna i Forsbacka hade tidigare haft en egen predikant, som de byggt en liten villa åt. Men på sista tiden hade de ej haft råd att hålla stadigvarande predikant, så bostaden, som kallades Zion, stod tom. den bostaden hyrde nu bruket åt oss. Den låg ett stycke från bruket – åt stationen till – och låg nog så ensligt i skogen, hvarför vi ibland fingo obehagliga påhälsningar av strykande nattvandrare.

Den lilla gulmålade trävillan – som just inte uppvisade några estetiska skönhetsvärden – innehöll två rum och kök samt en stor oinredd vind, där ytterligare två rum skulle ha kunnat inredas. Vårt hem där var ju inte färdigt – endast Astris söta sängkammare och köket var fullt i ordning – och detta är väl orsaken till att vi inte brydde oss om att taga några fotografier därifrån. De enda fotografier jag tog i detta vårt första hem, voro av min brud, då hon kom. Jag hade endast ögon för henne.

Forsbacka-4

Men vi hade storskogen alldeles inpå oss, och en bild från den kan väl försvara sin plats.

Forsbacka-5

Bild nr 5 togs i Karlstad ett år innan vi gifte oss, men den visar väl på ett ungefär, hur den unga fru Heijkorn såg ut, då hon blev hemförd till sitt blivande hem i Forsbacka.

Det var en vacker och glad hustru som blev herrskarinna i mitt 1914 grundlagda hem. Hon sjöng när hon arbetade och flängde litet vårdslöst, när hon satte upp gardiner eller klev på stege för att ordna i skåp och hyllor.

Och en gång – i 3dje månaden av sitt omedelbarligen påbegynta havandeskap – halvsprang hon till stationen, då vi en gång skulle in till teatern i Gefle. Ingen av oss hade någon erfarenhet om sådant, men det hämmade sig, och maken till den jul vi tillsammans upplevde 1914 i Forsbacka, ha vi väl aldrig haft.

Men Astri hämtade sig raskt nog, och länge dröjde det inte förrän hon ånyo fick för sig, att hon ville bli mor. Jag tror det var i juli hon kom på den tanken.

När vi flyttade in i vårt andra hem i Forsbacka, minns jag inte längre. Vi slogo igen samtliga gruvor vid krigsutbrottet eller åtminstone strax därefter, och jag fick i stället ägna mig åt materialprovning och provning av borrstål. Dessutom vikarierade jag minst tio månader som kemist och martiningeniör. Så på hösten 1915 vistades jag i Stockholm över hela vintern för att genomgå en kurs i metallografi och materialprovning.

Det är troligt, att vi på eftersommaren 1915 flyttade till den nya bostaden i Forsbacka by och att Astri bodde ensam där, medan jag var i Stockholm.,jag minns att jag någon gång på vårvintern blev hemkallad från Stockholm av disp. Sjögren för att taga ett generalprov på malm vid Sågmyragruvan. Och nog bodde vi i vår nya bostad då.

Kaj föddes ju 18/4 1916, och han fick ju åka i brukspatron Lundebergs gamla fina täckvagn, då Astri kom med honom. Och då fick han ju åka till den nya bostaden.

Det precisa datum då vi flyttade från Zion till Byn har ju knappast någon större betydelse.

Forsbacka-6

Vår lilla stuga i Forsbacka by syns på bild nr. 6. den ser ju helt liten och oansenlig ut, men den var i själva verket inte så liten. Vi hade 4 rätt stora rum och ett fint kök, dessutom en förstuga på nedre botten och en liten hall på övervåningen (med täljstenskamin).

Det var en pensionerad lokförare från bruket som hade byggt denna lilla stuga som ”Eget hem” för sig och sin gumma. Hvad han hette, minns jag ej längre, men jag minns honom till utseendet. Hvarför han sålde sin stuga till bruket, vet jag inte. Möjligen ville han flytta till Gefle.

Vi fingo omtapetseradt i alla rum, i köket inreddes några modernare skåp än som fanns förut, och köket fick egen ingång. (Det hade ej funnits förut). Vidare fingo vi vattenledning indragen från brunnen på gården (där det fanns en gammaldags pump) samt pump i köket och avloppsledning.

Då vi flyttade in var allt således ganska fint och bra, i alla händelser ofantligt mycket trivsammare än vi hade det i ”Zion”.

Vi hade ju en del naturaförmåner: vi hade t.ex. fri ved (en stor kärra full hvarje vecka, så vi behövde inte frysa). Vidare fri potatis, satt, upptagen och hemkörd genom brukets försorg. Fritt trädgårdsland – dock ej å tomten, där vi bara hade blommor. Fri läkarvård och delvis medicin. Fria frakter, gods hemkördt till trappan. Alla damer fria hästskjutsar till stationen (3 km). elektriskt ljus var inte indraget, men vi hade nästan vackrare belysning med våra gamla fina fotogenlampor.

Jag skall här i några interiörer försöka presentera vårt andra Forsbacka-hem.

Forsbacka-7

Vi ha kommit in från kapprummet och ha vår stora fem-meters-hylla rakt framför oss. Hemmet i Forsbacka var det enda ställe, där vår bokhylla kom fullt till sin rätt. Väggen var nämligen precis fem meter lång i vårt största rum, så hyllan fyllde exakt hela väggen.

Till vänster på hyllan ligga uppstaplade en hel del av mina sällsyntaste mineral, samlade på mina många resor – en prydnad lika god som någon annan. – Observera det underliga korset på bokhyllans mitt!

Forsbacka-8

Visar vårt trivsammaste hörn med vår vackra hörnsoffa (klädd med grönt hemslöjdstyg i Leksandskrus). Det är min syster Signe som sitter i soffan och läser. Bilden är tydligen tagen på julen, eftersom en julbegonia står och blommar på Astris vackra kopparskiva.

Väggbehandlingen gjorde en underbar effekt. Tapeten i ramarna var icke säckväv, men den var i vått tillstånd pressad tillsammans med sådan, hvarför den på något håll icke kunde skiljas från äkta juteväv. Knutar och eventuella små skavanker och oregelbundenheter i väven framträdde i minsta detalj, och färgen var den äkta jutevävens. Det hvita taket – alldeles bländhvitt – var långt nerdraget på väggen och gjorde rummet ljust och luftigt. Vår i färg så underbart vackra matta (från N.K.) var här alldeles ny och fräsch.

Detta rum på Forsbacka var nog det vackraste vi någonsin haft.

Forsbacka-9

Visar ett annat hörn av samma rum. Pianot som står där, var vårt piano nr. 2. det första var i svart päronträ och var något större än detta. Det var av Bergqvist & Nilssons fabrikat. Det var nog vackert, vackrare än de flesta, men jag var bortskämd med klangen i min systers piano, som var genom en lyckträff alldeles enastående och var därför efter en tid inte riktigt nöjd, utan bad firman få byta. Och det fick jag. De skickade detta instrument i mörkröd mahogny, och det var till exteriören ett ovanligt vackert instrument. Klangen var sammetsmjuk, men jag var ändå inte på längden riktigt nöjd, ty instrumentet var en smula tungt i anslaget och klingade aldrig ut ordentligt i fortesatser. I hvarje fall inte som min systers piano, som jag valde ut åt henne bland 30 st. provspelade. Men som romanspiano var det mycket vackert. Jag hade det kvar så länge vi stannade i Forsbacka, men sedan sålde jag det där och fick sedan min vackra Duysen-flygel på hösten 1917 i Storängen.

Det är den sköna Clara Schlüter som nu fått denna inspirerande plats. Hon har inspirerat mig otaliga gånger.

Forsbacka-10

Bild 10 ger en liten inblick i vår söta matsal. Det står en tebricka framsatt på det massiva bordet. Och att döma av lingonriskransen och den lilla julklockan över bordet har bilden tagits på julen (förmodligen 1916, men möjligen 1915, ty alldeles säkert är det inte).

Till vänster ser man större delen av den vackra bonaden ”Valborgsmässoeld”.

Forsbacka-11

Bild nr 11 visar detta vackra hörn lite bättre. De stora stolarna hade vackrare möbeltyg då än hvad de senare fingo.

Forsbacka-12

Bild nr 12 visar något mera av vårt matrum. Man ser det stora bordet från kortsidan. Det var mycket större i Forsbacka än hvad det nu är. Astri kapade av åtminstone 25 cm på hvardera kortsidan. Det tycker jag var stor synd, ty bordet hade vackrare proportioner förut. (Jag ritade bordet till vår nya bostad, liksom tillhörande stolar).

Forsbacka-13

Bild nr 13 är inte så särdeles lyckad, men ger ändå ett minne från Astris sängkammare. Möbeltyget var randigt i gult och violett och gav ett egendomligt intryck av solbelysning i rummet även under rätt mulna dagar. Rummet låg väl åt söder, i hvarje fall var det mycket soligt. Jag tog en gång ett nakenfotografi av Astri en solig dag, just då hon skulle gå upp och kläda sig. Hon stod midt i solskenet och skuggorna från blommorna i fönstret kastade sådana lustiga dagrar över hennes smidiga och ännu slanka gestalt. Jag kan tyvärr inte hitta det fotot, annars hade det fått en plats här.

Forsbacka-14

På bild nr 14 ser man emellertid Astris vackra säng, i hvars sängstolpe hon stod och höll sig, då hon blev exponerad.

Forsbacka-15

På bild nr 15 togs hon tidigt en morgon, innan hon ännu hade gjort toalett. Hon hade varit nere i trädgården och hämtat upp litet blommor, och de båda lösa flätorna tyckte jag klädde henne så till den grad, att jag tyckte de måste förevigas i samband med hennes rum.

I detta rum är Maj-Kersti född, ifall det nångång kan roa henne att se.

Hon hette verkligen Maj-Kersti på den tiden. Och det tycker jag fortfarande är vackrare än Majsti. Majsti fick hon heta, därför att Kaj sedermera, då han började famla i svenska språket kallade henne ”Majtjitti”, hvilket väl först i Storängen fick den stabila namnformen Majsti.

Jag har fortfarande det livligaste minne av den natt, då Majsti föddes. Jag tror att barnmorskan - ”Svarta Sara” som hon smeksamt kallades på bruket – kom ut till oss vid 10-tiden på kvällen den 30 maj och började vidtaga sina föreberedelser för evenemanget. Det var ett spring och ett arbete, som våldsamt jagade upp mina nerver. Jag tror att den bussiga Siri Lund – som skötte lille Kaj – var Svarta Sara behjälplig.

Forsbacka 21

Jag borde ha gått ut i den vackra maj-natten, jag stod inte ut med att höra Astris ångestskrin. Men i alla fall var jag inne och irrade omkring i de nedre rummen som en osalig ande. Jag tror det var vid 1-tiden på natten som Astri vardt förlöst. Därav beror det, att barnmorskan till prosten uppgav den 30 maj som Majstis födelsedag, eftersom hon väl började sin gärning på kvällen den dagen. Men Majsti är född den sista maj och blev uppkallad efter denna sköna månad ”wo alle Knospen flühen”. Namnet Kerstin fick hon av mig till minne av Kerstin Fridén i Sävsjö som jag spelade så mycket à quatre mains med under min vistelse i Fröderyd. Hon var alls ingen ”flamma” i mitt liv – ifall nu någon vill insinuera det. Hon var en ovanligt stilfull, men enkel och bussig flicka. Tyvärr dog hon efter ett par tre år i lungsot. Hon spelade piano med ovanlig skicklighet och stilkänsla. Var hon måhända 20 år?

Den 1:sta juni var jag ute och rodde ensam ute på Storsjön. Det var mycket tidigt på morgonen, kanske vid 4-tiden. Jag plockade på en av de många holmarna en väldig bukett liljekonvaljer för att därmed tacka min duktiga hustru för dottern hon givit mig…

Forsbacka-16

Bild nr 16 härovan togs då Majsti döptes. Dopet skedde i all enkelhet hemma hos oss. Datum har jag numera glömt, men det skedde kanske 14 dar efter. Den bussige och genomhederlige ing. Erik Skoglund syns med fru (skånska) till höger på fotot. Till vänster stående brukspredikanten Erik Bergman med fru – numera prost och kyrkoherde i Östermalm i Stockholm och sedan mycket länge Kungl. Hovpredikant. Till vänster sitter ”Svarta Sara” (var hon syster till verkmästare Lundvik? Jag minns det ej längre).

Bilden är tagen på vår veranda. Allt gick enkelt men värdigt till. Fru Bergman var snäll emot Astri, hon var hennes stöd många gånger. Det sades att hon hade ett väldeliga humör, men det råkade åtminstone vi aldrig ut för.

Forsbacka-17

Eftersom Astri fått sitt rum förevisadt så skall jag väl också visa ett foto från mitt rum. Det var inte så färdigt så det var något att visa. Men jag hade mitt skrivbord och min facklitteraturbokhylla där, och dem kan man ju få minnas. Mitt skrivbord slog Astri sönder till ved, då vi lämnade Solhöjden i Nyköping, och min hvita fackbokhylla ha vi inte heller mer. Men genom denna bild kan jag tänka mig tillbaka till mitt eget rum i Forsbacka. – Jag hade ju min sängplats där också.

I detta Forsbackahem bodde vi c:a två år. Många minnen därifrån skulle jag väl kunna leta upp och skriva ner. Och det kommer kanske fram åtskilligt ur min gömda korrespondens med hemmet.

Min Far fick vi aldrig glädjen att se i vårt Forsbacka-hem, vare sig det allra första eller det andra. Han dog i aug. 1915. men han var ändå hos mig tidigare och bodde på brukshotellet under sitt besök, under hvilket år minns jag ej längre. Jag visade honom omkring nere i verken och han var mycket intresserad, så gammal han än var.

Faster Signe var kanske hos oss i två omgångar (se bild 8). Hon var också hos mig en gång, innan Astri kom till Forsbacka, och bodde då i mitt rum i Prästbyggningen. Det var då jag tog så många fotografier av henne i 1000-watts-lampans sken. – Och Farmor var också hos oss och trivdes godt. (se bild 19).

Forsbacka-19

lördag 9 april 2011

En del av lösningen på gåtanI högermenyn på den här bloggen har vi länge haft en bild som vi inte vetat var den varit tagen. Den finns inklistrad bland morfars papper. Ett riktigt fotografi; det är lite dåligt fixerat och har börjat fälla silver. Som rubrik till bilden har vi ställt frågan Är det någon som vet var detta är?

"Foto av Kasper Salin, 1910. Samma hus med Åsögatan österut med Skeppargränd till vänster. Det fanns en bröd- och mejeributik där en av våra affärslokaler ligger nu. Fotot finns på Stockholms Stadsmuseum."

Plötsligt var det någon som visste det! Det kom en kommentar:
Bilden föreställer Åsögatan. Jfr:
http://www.asoberget.com/images/S-5-HI15.jpg
http://www.asoberget.com/images/IMG-2/skepp-asog.jpg
Från http://www.asoberget.com/S-5-HISTORIA2.htm

Och visst var det så! I HSB BRF ÅSÖBERGET 233 för Åsögatan 192 och 194 fanns en historik som visade en bild tagen på nästan exakt samma ställe. Bilden var tagen utanför föreningens hus.


"och här ser vi Åsögatan österut i höjd med 194:an."

På hemsidan fanns ytterligare en bild tagen från samma plats med några nyfikna barn på.

Vi är så glada över att ha fått veta var bilden är tagen.
Tack, du anonyma källa!På samma sida i morfars memoarer sitter bilden ovan. Ytterligare några gamla söderkåkar. Och samme herre i stärkkrage och hatt som på den andra bilden. En kamrat? Och vilka söderkåkar? Tagen lite längre ner på gatan vid samma tillfälle?

Att morfar fotograferade mycket, det vet vi. Vore roligt att veta även var denna bild är tagen. Vem herr'n är, lär vi nog aldrig få reda på. Så vida inte morfar skrivit något någonstans...