Släkten Almström från Almunge. Del 1

Astris far:
Alfred Theodor Almström Föddes i Hammarby by i Nysätra socken, Uppland 1/11 1855. Föräldrar: Inspektoren, sedermera byggmästaren Carl Johan Almström och Christina Catharina Kamph.

Astris farfar:
Carl Johan Almström Föddes i Sollentuna 26/3 1819.
Föräldrar: Arrendatorn Peter (Pehr) Almström i Sten i Sollentuna. Lovisa Lagerström. Carl Johan Almström står antecknad som måg och inspektor på Ryda Kungsgård, som arrenderades av f.d. sjömannen Swen Kamph. Han kom från födelsesocknen Sollentuna troligen till Sewalla, ty där föddes sonen Swen Johan, den 27/2 1848. Som Carl Johan var född 1819, så var han 29 år, då ”farbror Swen” föddes. Sonen nr 2, Carl Gustaf, var född i Nysätra 15/9 1849, så flyttningen från Sevalla till Nysätra skedde väl troligen mellan åren 1848-49.

På Ryda Kungsgård finns antecknad som inspektor hos Swen Kamph, åren 1848 – 50, sonen Carl Aug. Kamph, född i Vaxholm 18/2 1817. I dopboken står antecknadt om Carl Aug. Kamph att hans föräldrar voro ”sjömannen” Swen Kamph och hustru Catharina Margareta Linge.

Arrendatorn Swen Kamph och hans familj voro mantalsskrivna i Stockholm för åren 1848 och 1849, så det ser ut som om familjen inte kom till Ryda Kungsgård förrän omkring 1850, samma år som Carl Aug Kamph dog – 4/3 1850.

Carl Augusts hustru hette Maria Bernhardina Gylling, född i Södertelje 9/12 1819. Hon kom 1844 från Södertelje och gifte sig antagligen detta år. Och efter makens död flyttade hon till Stockholm 5/7 1852.

Efter Carl Aug. Kamph kom som inspektor till Ryda Carl Johan Sjöholm från Hammar invid Askersund. Han var född 26/2 1826 och kom 1852 till Ryda från Hällestad, 26 år gammal.

Mellan 1859 och 1852 kanske Carl Johan Almström var inspektor på Ryda. Arrendatorn ”Herr” Swen Kamph, född 17/11 1792 i Vaxholm, kom flyttande till Nysätra från Erstavik redan 1842. (I deras betyg för 5 personer finnes icke antecknadt, om de äro vaccinerade eller haft smittkoppor).

Till Nysätra inflyttade sålunda följande personer: Swen Kamph, född 17/11 1792 i Vaxholm. Hustru Catharina M Linge, född i Vaxholm 16/6 1795. Deras son Carl August Kamph, född i Vaxholm 18/2 1817. Deras dotter Christina Catharina Kamph, född i Stockholm 30/7 1819. ”Herr Kamphs dotter” Carolina Mathilda, född i Stockholm 28/7 1836. Ynglingen Erik Gustaf Thunell, född i Bromma 28/7 1836. Rättaren Gustaf Larsson Rosengren, född i Ödeshög 9/8 1800, inflyttad från Erstavik, död 17/11 1842. Drängen Carl Johan Almström, född i Sollentuna 26/3 1819, också inflyttad från Erstavik. Flyttade till Stockholm 21/11 1843.

I husförhörsboken för Nacka och Erstavik för åren 1839 – 1841 finner man följande anteckning: ”Polisgewaldigern” Sw. Kamph, född 17/11 1792 i Vaxholm arrenderade Erstaviks kvarn, som ägdes av viktualiehandlaren K L Lundström i Stockholm. Familjen kom inflyttande till Erstavik från Stockholm 1839. I mars 1841 flyttade den till Nysätra.

Kamph står antecknad som arrendator av Erstavik till mars 1842. ”Pupillen” Eric Gustaf Tunell, född 11/12 1824 i Bromma, fick följa med till Ryda Kungsgård (se ovan, där han angives född 28/7 1836).

Hvad beträffar Carl Johan Almström, finner man, att han kom inflyttande i oktober 1841 från Tyresö till Erstaviksgodset som dräng hos ”Capitain” Carl Herman af Petersens (född 21/5 1801). Han tog i maj 1842 utflyttning till Salem men om han någonsin kom dit, torde vara ovisst, ty 1843 kom han till Nikolai i Stockholm för att genomgå Teknologiska Institutet.

Carl Johan Sjöholm flyttade från Ryda till Engelsberg i ”Västra Wåhla”, antagligen 1855, då familjen Kamph flyttade till Hammarby, där f d arrendatorn ägde gård. Familjen flyttade sedan, den 5/4 1862 till Uppsala. Om Swen Kamph då levde – hvilket inte observerats – så skulle han ha varit 70 år gammal.

Om Carl Johan Almström ägde gård i Hammarby eller ej har jag icke kunnat bestämdt utröna. Jag har emellertid antecknadt att Almströms hade pigan Anna Greta Andersdotter, född i Nysätra 1834, pigan Johanna Carolina Hjerpe från Thorstuna, född 1833, pigan Maja Lotta Tunell från Erstavik, född 1831, drängen Carl Johan Gelin från Dalingsta, född 1825 (3 års straffarbete för 3dje resan stöld och 2dra resan inbrott), samt tjänsteflickan Anna Gustava Ersdotter från Erstavik, född 1837. Det är möjligt att Swen Kamph ägde gården och mågen brukade den.

Utom de nämnda sönerna Swen Johan och Carl Gustaf hade ”byggmästaren Carl Johan: Dottern Alma Lovisa, född i Nysätra 24/8 1853, samt Sonen Alfred Theodor, född på Hammarby 7/11 1853 (i dopboken, som torde vara riktigast 1/11).

Alfred Theodor föddes således, sedan familjen kom dit (till Hammarby). Carl Johan flyttade 12/7 1856 över till Finland och dog där 12/4 1858 (halsböld och lunginflammation). Det var meningen att familjen skulle flytta efter till Finland, men den hann aldrig komma dit. Då Astris farmor fick brev med underrättelse om dödsfallet – med en hårlock i till minne – så var han redan begraven. Han ligger begraven (17/4) på Helsinge kyrkogård nära Helsingfors.

Enkefru Christina Catharina Almström finns kvar i Hammarby till 1861 då hon med alla barnen flyttade in till Uppsala. Jag har antecknat att Swen Johan och Carl Gustaf gingo i Uppsala Katedralskola, ”faster Alma” gick i flickskola i Uppsala och Alfred Theodor, som vid flyttningen till Uppsala bara var 6 år, hade helt naturligt ännu icke börjat i någon skola. Jag lämnar tillsvidare denna familjen här. Men återkommer senare, sedan jag fått undersöka kyrkoböckerna i Uppsala stad.

Jag övergår nu till nästa generation.

Astris farfarsfar
Pehr (Peter) Almström Föddes i Norrsunda socken i Uppland å gården Wärka, den 8/7 1791. (I husförhörsboken står 8/4). Föräldrarna voro: Johan Almström, född i Almunge 6/10 1747 Och hans hustru Greta Andersdotter, född i Norrsunda 23/3 1768 (obs! den stora åldersskillnaden)

Förutom Pehr hade Johan Almström också följande barn: Dottern Greta Stina, född på Wärka i Norrsunda 26/2 1793. Sonen Carl Gustaf, född i Fresta 18/3 1797. Dottern Fredrika Carolina, född i Fresta 1802. Fosterdottern Charlotta Malmberg från Stockholm, född 25/6 1796 (kom från Stockholm 1812 – vid 16 års ålder). Gift 18/2 1816 med mjölnaren Hellström.

Familjen Johan Almström kom flyttande från Norrsunda 1796 till Fresta, där pappan Johan blev arrendator och mjölnare på Sköldnora Qvarn, tillhörande någon fin adlig familj, jag har glömt hvilken (Tersmeden). Sköldnora qvarn är ju bekant från skönlitteraturen! (min farbror Johan har också varit mjölnare där).

Det står antecknadt att familjen år 1816 utflyttade till Husby-Odensala (se vidare längre fram). Men sonen Pehr hade redan 1815 utflyttat till Täby. Hvad han gjorde där är inte utforskadt, men han står antecknad i Sollentuna som f.d. mjölnaren och arrendatorn och bodde å hemmanet Sten. Han fick dottern Margareta i Sollentuna den 29/9 1817. Han bör således vara gift omkring 1816 – 17. Hans hustru hette Lovisa Lagerström, född 1794. Då sonen Carl Johan föddes, 26/3 1819 var hon 25 år. Utom de båda barnen Margareta och Carl Johan hade de tidigare fostersonen Erik Gustafsson, född i Fresta 1813, samma år som Pehr Almström inflyttade från Fresta.

Astris farfars farfar
Johan Almström Född på gården Moga i Almunge 6/10 1747. Föräldrar voro: Landtbrukaren Eric Almström och hans hustru Lisken Nilsdotter å gården Moga i Almunge. (Lisken är diminutiv för Lisa = lilla Lisa = Lischen = Lisken)

Astris farfars farfars far
Eric Almström Föddes å gården Moga i Almunge den 9/7 1725. Föräldrarna voro: Erich Ersson i Moga och hans hustru Margeta.

Den 24 maj 1729 föddes å gården Gränby i Almunge en flicka Lisken, dotter till Nils Jansson och hans hustru Martha. Det torde vara denna Lisken som blev gift med Eric Almström i Moga. Det finns emellertid även en annan Lisken, född den 14/10 1726 å gården Söderby och dotter till Jan Ersson och hans hustru Anna. Men hon kan nog inte komma ifråga, ty hon står i kyrkboken antecknad som död (icke dödfödd).

Den 7/1 1748 föddes i Almunge en flicka, Annika, dotter till Pehr Jansson i Marma och hans hustru Kjerstin. Bland dopvittnena står antecknad en trädgårdsmästare Petter Almström (äldre bror till Eric Almström, som en tid bodde på Hagby). Vi ha nu kommit fram till:

Astris farfars farfars farfar
Erich Ersson i Moga i Almunge och hans hustru Margeta. Det torde nog vara rätt svårt att komma längre. Och med Erich Ersson ha vi troligen nått 1600-talet. Margeta var född den 20/6 1701, och hennes föräldrar voro Isac Ersson och hans hustru Brita i Moga. Att få tag på Erich Ersson är inte lätt, alldenstund Almunge icke synes ha äldre kyrkböcker än till 1700.

Det har inom Almströmska släkten gått en muntlig tradition att släkten härstammade från Almunge och att namnet skulle vara taget därifrån. Och nu ha vi fått se, hvem som tog sig namnet. Det var antingen Eric Almström, eller den förut omnämnde förmodade brodern, trädgårdsmästaren Petter Almström.

Några strödda anteckningar:
På Gränby bodde 1783 – 1789 Tolfman Nils Gregerzsen född i Almunge 1716. Hans hustru hette Ingrid Pehrsdotter. En Elisabeth Pehrsdotter var gift med skattebonden Eric Johansson Almström i Moga. Denne finns nämnd i en bouppteckning i Stockholm efter avlidne åldermannen vid lofliga tenngjutareembetet, Daniel Björkman, som avled i Stockholm 27 maj 1753. Kan denne Eric Johansson Almström vara son till sockenskräddaren Johan Almström, som bodde i Lilla Ellinge i Almunge 1786 – 1789 med hustru Stina Lundberg (Fanns i Lilla Ellinge till 1790)

På Gränby bodde 1783 – 1789 sockenskräddaren Johan Almström, född i Almunge 1750. Hustrun Stina Lundberg, född i Almunge 1751. Dotter Cajsa Stina, född 6/12 1785, död 15/1 1786. De flyttade från Gränby till Lilla Ellinge. Den 27/1 1750 föddes på Moga Erich Janssons och hustru Kjerstins son Johan. Kan det vara sockenskräddaren som tagit namnet Almström? Och hvem var salpetersjudaren Mårten Almström som ½ 1764 var dopvittne, då Eric Ericssons och hustru Karins son Eric föddes? Han kan ej hittas i Almunges dopbok.

En generation som kommer i jämnhöjd med Eric och Lisken är föräldrarna till Johan Almströms hustru, Greta Andersdotter, född i Norrsunda 23/3 1768. De hette Anders Pehrsson i Sölderby och hans hustru Margareta Jansdotter. Deras födelseår har jag ännu icke hittat.

Fortsättning följer...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 4