Släkten Almström från Almunge. Del 10

Jag har även i Almunge hittat en ”salpetersjudare” Mårten Almström (1760-tal). Han bodde på Söderby gård i Almunge. Men hans eventuella släktskap har jag inte lyckats utreda. Dock torde han tillhöra släkten.

I Almunge hittar man också en soldat, Anders Almström. Hans hustru hette Kerstin.
13/10 1763 fick de en dotter, Catharina
19/12 1765 fick de sonen Johan
De fick även en dotter, Märta Cajsa, antecknad som död.
Anders Almström bodde på Lamsta.
Om de höra släkten till vet jag ej.

En dräng, Johan Almström var dopvittne i Almunge 4/11 1764.

En kvarndräng, Olof Persson Almström, född i Vendel 1746, och hans hustru Maria Ersdotter Wengren fanns även i Almunge

I Domkyrkoförsamlingen i Uppsala böcker, har jag hittat:
I kvarteret Rosendal n: o 6, i Uppsala bodde i midten av 1700-talet en biblioteksvaktmästare Carl Almström, född 1705, död 18 april 1762.
Hans hustru hette Stina Nyman, född 1709.
Sonen Carl Almström, född 1734
Sonen Adolf Almström, född 26/8 1745, gift med jungfru Catharina Kollner (?) i Stockholm 7/5 1774.
Sonen Erich Almström, född ¼ 1748, gift med Hedvig Eleonora Mokstedt 6/1 1775.
Dotter Greta Stina Almström, född 1736, död 7/5 1771. Fick 1758 i april lysning med hökaren i Stockholm, Erik Grandin.
Dottern Catharina Almström, född 12/5 1739. Gift med Peter Hiort från Funbo 1753.

Om dessa höra till släkten kan jag icke avgöra. I hvarje fall kan Carl Almström, född 1705 icke vara son till Erich Ersson i hans äktenskap med Margeta Isaksdotter, född 1701. Det skulle i så fall vara i ett tidigare äktenskap.

I alla fall visar detta att namnet Almström går tillbaka till 1705, alltså längre tillbaka än till Petter och Eric Almström.

Omöjligt är inte att Carl Almström, född 1734 kan vara fader till Lars Olof Almström, född 1771.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 6