måndag 21 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 3

På Astris begäran har jag forskat lite grand i Uppsala Domkyrkoförsamlings arkiv för att taga reda på hennes farmor och faster, hvilka – som vi förut sett – flyttade från Nysätra in till Uppsala den 5/4 1862.

Vi finna henne – Christina Catharina Almström – antecknad som boende i ”Ladukvarteret n: is 11, 12 & 13”, sedermera Nedre Skolgatan 7.

Hon blev änka 12/4 1858, då Alfred Theodor var 3 år gammal. I Uppsala stannade familjen emellertid inte länge, ty den 10/11 1864 (då Astris pappa var 9 år) flyttade den till Gävle och blev kvar där ända till 17/11 1879, då utflyttning antecknades från Heliga Trefaldighets församling. Om Astris pappa stannade kvar i Gävle till 24 års ålder, har jag inte konstaterat. Hvilket år han begav sig till sjös, har jag kanske hört av min moder, men jag har ingen anteckning därom. Dock ser det ut som om han gått i skola i Gävle. Troligt är att han aldrig återvände till Uppsala, ty hvarken han eller de äldre bröderna finnes antecknade såsom boende i Nedre Skolgatan 7.

Hvad dottern Alma Lovisa beträffar – Astris ”faster Alma” – kom hon till enkefru Sophia Charlotta Lovisa Tullberg, född Ridderbielke, enka sedan 12/7 1853 efter professor O.T. Tullberg i Uppsala. Hon ägde och bebodde huset Svartbäcksgatan 12 i Uppsala. Gumman var gammal – hon var född 24/3 1815 – och således vid återflyttningen från Gävle 64 år. Hvad Alma Lovisa gjorde hos professorskan Tullberg vet inte jag. Förmodligen var hon någon sorts ”sällskapsdam”, ty guvernant kunde hon näppeligen vara, då inga barn i skolåldern gärna kunde finnas där. Alma och Ellen ha förmodligen brev som klargöra detta. Professorskan Tullberg dog 21/2 1885.
(Professorskan T och Farmor voro barndomsvänner. Alma dog i Örebro på väg till Värmland.(Astris anteckningar i marginalen)).

Alma Lovisa levde till 6/6 1888 och blev blott 35 år gammal. Då hon dog var Astri blott knappt 4 år. Hon kan sålunda knappast ha något starkare minne av sin faster, även om hon vid något tillfälle skulle ha hälsat på i familjen.

Astris farmor hade en fosterson, Carl Hugo Hjortén, född 2/9 1869. Han står antecknad på Christina Catharinas hushåll i Uppsala. Han var döpt ”i okända föräldrars namn” och utflyttade till Nikolai församling i Stockholm 1890. Han var bokbindare och lär ha förärat Astris pappa en fint inbunden bok. Sedermera for han till Amerika, och ingen lär senare ha hört någonting från honom.

Christina Catharina hade som bekant en yngre syster, Carolina Mathilda Kamph, född 28/7 1836. Hon bodde en tid också på Nedre Skolgatan 7 i Uppsala. Hon står antecknad som sjuksköterska och hon kom från Tierp 1877. Om hennes närmare öden vet jag ännu ingenting.

Om Alfred Theodor står antecknadt att han var ”sjöman” och utflyttade från Uppsala till Maria församling i Stockholm den 5/1 1883. Det var väl då han andra gången bodde hos vår mormor i hemmet Badstugatan 3 och strax efter gifte sig.

Hvar han bodde första gången, då han gick på navigationsskolan, har jag väl hört flera gånger, men kan inte erinra mig. Han tog sin kaptensexamen den 9/5 1882, hvilket står graveradt i boetten på den silverklocka han fick i premium.

Hans färder till sjöss måste sålunda ha ägt rum före inträdet på navigationsskolan.

Hos Christina Catharina bodde också Mathilda Almström, född 6/8 1861 i Almunge. Då det är tänkbart att hon var kusin till Astris far, skola vi söka taga reda på henne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar