söndag 20 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 4.

Hos Christina Catharina Almström i Uppsala bodde också Mathilda Almström, född 6/8 1861 i Almunge. Då det är tänkbart att hon var kusin till Astris far, skola vi söka taga reda på henne.

Vid utredandet av hennes släktförhållanden upprullades helt oväntadt en helt ny släktlinie, utgående från Johan Almström i ett tidigare äktenskap med Märtha Pehrsdotter, född 1750.

Vi kunna gå tillbaka till Eric Almström, född 1725 på Moga i Almunge.

I husförhörsboken för åren 1783, 84, 85, 86, 87, 88 och 1789 finna vi antecknadt för gården Stora Moga:
Eric Almström, enkling, född 1705 (skall vara 1725)
Hans hustru Lisken, född 24/5 1729, synes sålunda vara död, åtminstone 1783, ty då finns hon icke med. Hon skulle 1783 ha varit 54 år. Möjligt är dock, att hon dött ännu tidigare. (Boken börjar nämligen 1783).
Eric Almström dog 1789.

Hans son Jan (Johan) var född på Stora Moga 6/10 1747.
Hans första hustru hette Märtha Pehrsdotter och var också född i Moga 22/10 1750
Hennes föräldrar voro Pehr Pehrsson, född 1719 och hans hustru Märtha, född 1724 i Almunge.

Johan och Märthas barn voro:
Märta Lisa (Margeta i dopboken), född 25/1 1772, flyttade till Kihl 1793.
Lena Caisa (Lehna Catharina i dopboken), född 12/11 1774. Flyttade till Danmark 1801. Änka Almström, utflyttad till Danmark 1824.
Greta Stina, född 9/8 1780, död 1798.
Anders, född 19/4 1783
Isaac, född 1/6 1786 (antecknad som dräng)
Agneta, född 27/2 1789 (samma år som Eric Almström dog). Fanns i Almunge 1803.
En Ulrica Almström, ”piga på Moga” var född 1796

År 1789/90 tycks modern, Märtha Pehrsdotter ha dött, och då gifte Jan (Johan) Almström om sig med Greta Andersdotter.
Deras barn voro:
Johan, född i Almunge 18/4 1791. Död 4/7 1798.
Anna Maja, född 1793
Ulrica, född 1796.

Sonen Anders här ovan, född 19/4 1783 blev gift med Brita Ersdotter, född i Rasbo, 4/5 1793.
Han blev nu bonde på Moga efter Johan Almström.
Deras barn voro:
Britta Stina, född i Almunge 20/11 1818
Anders, född i Almunge 29/5 1824
Märtha Lisa (å annat ställe kallad Märtha Lotta), född i Almunge 22/11 1825
Petter, född i Almunge 11/9 1832
Lovisa, född i Almunge, 18/7 1835

(Om disponenten på Rörstrand, Robert Almström, skulle tillhöra denna linie, finnes ingen annan än Isaac, född 1/6 1786 som skulle ha kunnat vara hans fader. Robert Almström var nämligen född 1834)

Jag övergår nu till Johan (Jan) Almströms sonson, Anders Almström.
Skattebonde i Stora Moga, Almunge, född 29/5 1824, död den 26/11 1893, 69 år gammal.
Hans hustru, Anna Catharina Abrahamsdotter, född 10/10 1832 i Ekeby, utflyttad 2/11 1897 till Uppsala.
Deras barn:
Christina Wilhelmina, född 13/3 1856, utflyttad till Ekeby 28/10 1872
Emma Charlotta, född 6/6 1859, död 1859
Mathilda, född 6/8 1861, utflyttad till Uppsala 23/4 1879.
Anders Gustaf, född 2/6 1864, död 2/9 1864
Johanna, född 9/7 1865, utflyttad till Uppsala 25/10 1882.

Då Anders Almströms son, Anders Gustaf dog 2/9 1864, utslocknade hans familj på manssidan detta år.

Om de å föregående sida, har kyrkoherde Anker Korn i Almunge meddelat följande:
f.d. skattebonden Johan Almström, född 9/3 1821 dog ogift den 7/5 1877. Om honom finnes följande anteckning:
”Dog på Lilla Ulltuna hos statkarlen Mårten Oscar Krog, hos hvilken han vistades i 8 dagar. Liket hemfördes till Almunge, där det begrovs.”

Skattebonden Gustaf Almström, född 3/10 1828 i Almunge, gifte sig 5/6 1874 med Lovisa Jansson, född den 19/10 1841 i Fimbo. De utflyttade till Domkyrkoförsamlingen i Uppsala 15/5 1900. Gustaf Almström var då 72 år, hans hustru 59 år. De hade en dotter, Jenny Charlotta, född 17/2 1975. Hon flyttade redan 17/2 1894 till Uppsala, 19 år gammal. Hennes öden i Uppsala hittills icke kända.

Lovisa Almström, född 18/7 1835 i Almunge, blev gift med en Carl Johan Lindström, född 9/1 1833 i Knutby. Han bodde i Knutby 1868, ty då föddes 4/3 1868 en dotter, Johanna Lovisa. Sedan föddes 12/9 1872 ytterligare en dotter, Emma Carolina (dock ovisst om i Knutby). Deras senare öden icke kända.

Om Brita Stina, född 20/11 1818, Märtha Lisa (Lotta) 22/11 1825 och Petter, född 11/9 1832, vet jag ännu ingenting.

Mathilda Almström, som utflyttade till Uppsala 23/4 1879, 18 år gammal, råkade illa ut och fick 20/5 1881 ett dödfödt gossebarn. Hon blev piga hos en fru Lindestam i Wretgatan 18. Hon fick erkänna sitt ”lönskaläge” inför domkapitlet och ”absolverades” 30/9 1882. Hon flyttade 5/12 1887 till Nicolai församling i Stockholm, 26 år gammal. Hennes vidare öde i Stockholm okändt.

Dottern Johanna, född 1865, utflyttad till Uppsala 25/10 1882, bodde tillsammans med en Maria Stina Andersdotter, född 27/11 1865 i St. Kil. (Kom till Uppsala från Östra Emtervik) hon stod i Feiths bagarbod i Uppsala en tid, men flyttade till Wendel 24/4 1884.

I samma hus bodde en kakelugnsmakarelärling, Axel Theodor Almström, född 4/6 1859. Han var född i Lund. Om honom vet jag ingenting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar