Släkten Almström från Almunge. Del 5.

Astri säger sig ha hört av sin fader, att Karl Johan – hans fader – och Robert Almström voro kusiner. Robert Almström var den mycket bemärkte industrimannen och politikern, född 1834. Disponenten på Rörstrand, på hvars porträtt man mycket tydligt ser, att han är släkt.

I antavlan märkte jag då, att Johan Almström i sitt andra äktenskap hade sonen Carl Gustaf, född 18/3 1797. Det skulle kunna tänkas, att han kunde vara fader till Robert Almström. Jag övergick därför till att undersöka Carl Gustaf Almströms närmare data, och kom till följande resultat:

Carl Gustaf Almström föddes å ”Schällnora” qvarn, den 18/3 1797.
Föräldrarna voro:
Mjölnaren Johan Almström och hans hustru Greta Andersdotter.

I husförhörsbokern för Fresta, åren 1796 – 1802 stå antecknade på ”Schelnora qvarn”:
Mjölnaren Johan Almström, född i Almunge 1748, inflyttad från Norrsunda 1796.
Hustru Greta Andersdotter, född i Norrsunda 1768, inflyttad från Norrsunda 1796.
Son Pehr, född i Norrsunda 1791.
Dotter Greta Stina, född i Norrsunda 1793.
Son Carl Gustaf, född i Fresta 1797.
Son Anders Wilhelm, född i Fresta, 287). Död 1805.
Dotter Fredrika Carolina, född i Fresta 18/7 1802.

Johan Almström flyttade från Fresta till Husby-Odensala (nuvarande Husby-Örlinghunfra) där han finnes antecknad som Rusthållare på gården Kedtsta (nuvarande Kättsta) år 1816. Han dog där 28888/10 1817.

Hans hustru finnes kvar på gården med sonen Carl Gustaf och dottern Fredrica Carolina. Den sistnämnda dog 14/7 1821, 19 år gammal. Carl Gustaf var då 24 år gammal.

Johan Almströms son, Pehr Almström, född 1791, kom till Husby-Odensala från Sollentuna 26/4 1822 (31 år gammal) med hustru Lovisa Lagerström.
Dotter Greta, 5 år gammal.
Son Carl Johan, 3 år
Son Pehr Gustaf, född i Sollentuna 27/12 1821.

Å Kedsta Rusthåll stå antecknade för åren 1822 – 1828:
Enkan, Madame Margareta Andersdotter Almström, född i Norrsundda 1768.
Sosnen Carl Gustaf, född i Fresta, 14/3 1797
Hans hustru Maria Margareta Johansdotter, från Haga, född 14/1 1802
Deras son, Carl Johan, född 4/9 1824

Vidare funnos å gården:
Pehr Almström och Lovisa Lagerström
Dottern Greta, född 1817
Sonen Carl Johan, född 1819
Sonen Pehr Gustaf, född 27/12 1821
Dottern Fredrica, född i Husby-Odensala 20/11 1824
Sonen Isaac Wilhelm, född 29/3 1829

Åren 1830 – 31 funnos alla dessa kvar på gården Kedtsta, men 21/10 flyttade Pehr Almström med hela sin familj till St. Olofs församling i Sigtuna.
(Det står antecknadt att både Pehr Almström och hustru Lovisa Lagerström fingo smittkopporna).

Rusthållaren och tolvmannen Carl Gustaf Almström och Maria Greta Jansdotter fingo sonen Gustaf Albrecht på Kedtsta den 13/6 1832.

Året 1836 utökades Carl Gustaf Almströms familj med tvillingsönerna Fredrik Herman och Axel Wilhelm, hvilka föddes ”I Husby” 18/7 1836.

Carl Gustafs moder, Enkan Margareta Andersdotter Almström, dog på Kedtsta 24/1 1836, 68 år gammal.

Om Almströms brorson, Carl-Johan, född i Sollentuna 26/3 1819, står antecknadt, att han varait i Wassunda 1835, men vistades sedan på Kedsta, tills han 1836 återvände till Wassunda, 17 år gammal.
Pehr Gustaf, född i Sollentuna 27/12 1821, flyttade år 1837 också till Wassunda, bara 16 år gammal.

Fredrica, född i Husby-Odensala 20/11 1824, var ju då bara 13 år- hon finns kvar på Kedtsta.

1839 konfirmerades Carl Gustafs son, Carl Johan, 15 år gammal.

Den 11/5 1842 föddes i ”Husby” Carl Gustafs son August Valfrid, men den 23/10 samma år dog Gustaf Albrecht, blott 10 år gammal.
Den 30/9 1841 dog på Kedsta Astris fars faster, Margareta Almström, blott 24 år gammal och hon följdes 25/4 1842 av systern Fredrica, blott 18 år gammal. Lungsot?

Om sonen Isaac Wilhelm, född 29/3 1929, finnes inget antecknadt (Död 5/6 1835 i Wassunda) (senare anteckning med blyerts).

Däremot står antecknad på Kedsta Almströms brorson Fredric (Oscar), född 1831 i St. Olof. (måste vara en bror till Astris farfar)

För perioden 1844 – 1847 funnos å gården:
Sonen Carl Johan (van, begagnar scholan)
Sonen Fredrik Herman (d:o, d:o)
Sonen Axel Wilhelm (d:o, d:o)
Sonen August Valfrid (van)
Samt Almströms brorsöner:
Fredric Oscar, född i St. Olof 1831.
Frans Aron, född i St. Olof 1835 (stod fadder åt Astris far, 20 år gammal).

Under perioden 1848 – 1852 funnos å Kedtsta:
Carl Gustaf med hustru Maria Margareta.
Sonen Carl Johan flyttade till Tibble 14/3 1849
Herman Fredrik och Axel Wilhelm samt August Walfrid funnos kvar.
Brorsonen Fredrik Oscar flyttade 1850 till Stockholm Frans Aron (1835), blev dräng på gården Kohlsta.

Rusthållaren Carl Gustaf Almström dog 30/4 1855 (samma år som Alfred Theodor föddes). Enkan Maria Margareta flyttade 1857 till Tibble. Hon fick sonen Axel Wilhelm med sig.
Herman Fredrik flyttade till Stockholm 1855.
August Valfrid flyttade likaledes till Stockholm 1857.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 4