fredag 18 november 2011

Släkten Almström från Almunge. Del 6

Tidigare finnes antecknadt att Pehr Almström, född 1791, flyttade till S.t Olof den 21/10 1831. Han var då 40 år gammal, och hans hustru Lovisa Lagerström 37 år
Pehr Almström blev mjölnare på Löfstaholm, tillhörigt statsrådet, friherre G.F. Åkerhielm.

I husförhörslängden för S.t Olofs församling 1835 finna vi hela familjen upptagen:
Mjölnaren på Löfstaholms qvarn
Pehr Almström, född i Fresta 1791
Hustru Lovisa Lagerström, född i Wärmdö 1794
Dotter Margareta, född 29/9 1817
Son Carl Johan, född 26/3 1819
Son Pehr Gustaf, född 27/12 1821
Dotter Fredrika, född 20/4 1824
Son Isaac Wilhelm, född 29/3 1829
Son Fredric Oscar, född 5/2 1834
Son Frans Aron, född 1/4 1835
De två sistnämnda sönerna voro alltså födda i S.t Olof.

Sonen Frans Aron föddes som vi sågo 1/4 1835. Men det torde ej ha varit något roligare kristningskalas, ty vi finna att Pehr Almström dog 9/4, blott en vecka efter dopet.

Det måtte ej ja varit lätt för enkan att stå där ensam med sju barn, hvarav den yngste alldeles nyfödd.

Det blev ett hastigt uppbrott från Löfstaholm, ty vi finna att hela familjen redan den 24/4 1835 flyttar till Wassunda. Hur det gestaltar sig där för familjen är ej godt att ta reda på, men i Wassunda husförhörslängd står antecknadt för 1835, att:
Mjölnaren P. Almströms enka, Lowisa Lagerström bodde ”inhyses” å gården Gurresta ½ mantal skatte, hos bonden Mårten Pehrsson.

Den 15/9 1835 dör emellertid också Lovisa Lagerström, blott 41 år gammal, och barnen står alldeles ensamma i världen. Frans Aron blev ett halvår gammal. Sonen Isaac Wilhelm, född 29/3 1829, står antecknad som död 5/6 1835, sex år gammal.

Det står antecknadt att barnen utflyttade från Wassunda till Husby, till farbrodern Carl Gustaf.

Fredric Oscar blev omhändertagen som fosterson hos kyrkvaktmästaren C.P. Bark i Wassunda. Han kom från Husby till Wassunda 1837, men flyttade tillbaks till Odensala-Husby 1839. Han var sålunda tre år gammal då han kom till Bark.

Om Pehr Gustaf, född 1821, står antecknadt, att han kom som dränggosse i Prestgården i Wassunda hos vice pastor J.O. Boström. Han var väl då ca 14 år.

Dottern Margareta kom från Odensala 1836, 19 år gammal, som piga, först hos Eric Ersson (på ½ mantal, Ista), senare hos arrendatorn Jan Pehrsson på Tibble rusthåll. Hennes matmor hette Inga Stina Pehrsdotter, och där på gården funnos många pigor och drängar. Hur länge hon stannade där har jag icke sett efter. Men vi veta ju att hon dog på Kedtsta 30/9 1841, 24 år gammal. Troligt är att det fanns lungsot i familjen.

(anteckningar på löst papper).
Vi ha tidigare sett, att Carl Johan Almström 1836 utflyttade till Wassunda, 17 år gammal. Med all sannolikhet tjänade han som dräng på någon gård i Wassunda, men trots ivrigt letande har jag inte hittat honom där någonstans. Emellertid står det i Nikolai församlings böcker att han kom från Nysätra och Ryda Kungsgård. Senare efterforskningar har visat att han varit både i Tyresö och Erstavik under åren 1836 – 1843.

Till Storkyrkan kom han som ”dräng” och fick sin bostad i Gråmunkegränden. Han kan emellertid inte hittas i mantalslängdsregistren för åren 1843 – 46, hvarför han måste ha varit inneboende hos någon. Till all lycka fanns på Stadsarkivet ett register över kvarteren i gamla staden, och där inhämtades, att huset ”Stora Gråmunkegränd1” ägdes av en viss ProtokollsSecreterare Fr. Widbom.

Slår man upp uppgifterna till 1844 års mantalsskrivning med S:t Nikolai Församling, kvarteret Pyreneus, huset nr 5 och 6, nya numret 1 vid Stora Gråmunkegränden, heter det:

”undertecknad, Protokollssecreterare, som har mantalsskrivit sig i huset nr 30, qvarteret Stormhatten och Jacobi församling, är ägare till ovannämnda egendom. Uti huset bo emot hyra: Mamsell Redelius, på hvilkens contract bo Eleven Strellman och d:o Almström, syjungfrun Fischer, Mamsell Wennersten och sergeanthustrun Smedberg.
Stockholm 25/12 1843
Fr Widbom”

Margareta Christina Redelius (landtbrukaredotter), född 13/12 1780 ”av Kungl Maj:t Myndigförklarad” 5 nov. 1817, har i egen förteckning meddelat följande:
”Hos mig bo pigan Lovisa Charlotta Åkerlund, född 20/11 1820. Pigan Agnes Bernhardina Banck, född 20/1 1822, eleven A W Strellnert, eleven C J Almström, syjungfrun Rosalie Amanda Wilhelmina Fischer, född 24/6 1822, städerskan Johanna Eng(e)ström, född 11/12 1812. Resande bor sektern S C Söderberg från Carlstad och handlanden E J Falenius från Döderhultsvik.
Stockholm 5/11 1843
Margareta Christina Redelius”

A w Srelenert var elev vid Kungl. Akademiens för de fria konsterna högre Byggnadsskola.
C J Almström var elev vid Kungl. Teknologiska Institutet.

C J Almström har bifogat följande intyg:
”Att Carl Johan Almström, från Ryda Kungsgård under den 1 december d.å. blivit antagen till elev vid Kongl. Teknologiska Institutet intygas på begäran ur handlingarna.
Stockholm den 2 dec 1843
G.L. Lundquist
Inst. t.f. sekreterare”

Mig tyckes, att det är duktigt gjort av en dräng att gå igenom Teknologiska Institutet, låt vara att fordringarna för inträde väl på den tiden inte voro så stora.

Men hvem bekostade hans studier: Swen Kamph eller farbrodern, Carl Gustaf Almström? Så vidt jag vet hade Kamph ingenting att göra med Ryda Kungsgård 1843. Och nog behövde väl en dräng en del skolstudier innan han kunde vinna inträde vid Teknologiska Institutet?

Vice Pastor Folke Hansson i Sevalla, upplyser i brev 10/3 1851 att ”byggmästaren” Carl Johan Almström kom inflyttande till Sevalla från Storkyrkoförsamlingen i Stockholm år 1846 och gifte sig i Sevalla 5/2 1847. Den 4/12 1848 utflyttade familjen till Nysätra. I Sevalla bodde familjen vid Herrqvarn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar