Släkten Almström från Almunge. Del 9

Ser man nu på antavlan, så finns det inte många att välja på, ifall Robert Almströms släkt skulle kunna inkopplas i Almungesläkten. Vi måste då gå ända till Eric Almström, född 1725, eller hans äldre bror Petter, född 1720. Eric Almström hade veterligen ingen mer son än Johan.

Uppmärksamheten torde därför böra inriktas på trädgårdsmästaren Petter Almström, född 19/3 1725. Hittills har jag ej hittat några barn, men att han var gift framgår utav att hans hustru stod som dopvittne vid ett dop 6/6 1745.

Petter Almströms hustru står angiven att heta Karin, men om hennes födelseår och föräldrar vet jag ingenting. Troligen var hon inte född i Almunge och inte heller uppvuxen där.

Jag har omsorgsfullt gått igenom dopboken för Almunge för att få reda på Petter Almströms barn, men jag har bara hittat en son som hette Petter och han står antecknad som död (väl dock inte dödfödd, eftersom han blev döpt).

Petter Almström hade också en dotter som hette Märtha Catyharina, men inte heller henne har jag kunnat hitta i dopboken. Kanske bodde Petter Almström vid tiden för hennes födelse i en grannsocken.

Den 30/9 1759 lystes emellertid för henne och ”Betjänten” uti Kongl. Trädgården i Stockholm, Anders Lunqvist (Lundqvist?). vigseln skedde 20/10 1759.

Hon torde ha varit mycket ung då hon gifte sig, ty Petter Almström var född 1725 och han kunde väl knappast ha gift sig förrän 1741. Och sedan finns bara 18 år till förfogande.

Petter Almström synes ha varit en välbetrodd man i Almunge, ty man finner, att han oupphörligen har varit anlitad som dopvittne vid dop i Almunge.

Petter Almström synes ha bott på Hagby åtminstone till 1761. Man finner sedan 1765 en ny trädgårdsmästare på Hagby, Bengt Ellberg, som kom från Fogdö med hustru Greta Fohlström(?).

Han ”återkom” i oktober 1768, men då hette hans hustru Margareta Lisa Almström. (Kunde denna sistnämnda vara ännu en dotter till Petter Almström?).

Hvart Petter Almström tog vägen har jag icke lyckats hitta. I den tron att han vore anfader för Rörstrandssläkten, har jag eftersökt honom på Stadsarkivet i Stockholm.

I Catharina församlings södra del, nr 2, bodde 1790 en J.P. Almström, ”meerare”, men det torde vara osannolikt att detta kan vara Petter Almström från Almunge.

Vidare har jag hittat en P. Almström, f.d. hingstridare, i Ladugårdslands församlings nedre del, men det torde vara ännu mer osannolikt att det kan vara f.d. trädgårdsmästaren.

1795 fanns i Stockholm en ”arbetslöse” Petter Almström.

En Petter Johansson Almström, timmerdräng, fanns också i Stockholm 1784 och 1785.

Vi måste tyvärr anse, att Rörstrandsgrenens antavla allt fortfarande är olöst.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 4