fredag 28 mars 2014

Inspirationen har öfvergifvit mig på gamla dar

storängen3a[4]

Min nya charmanta Duysen-flygel står mest obegagnad i sitt hörn. Jag får ej så mycket tid att ägna mig åt den, som jag hade tänkt mig och skulle vilja. Signe kommer ju mera sällan ut hit, så quatre-mains-spelningen blir mindre odlad. Mitt förnyade musiklån tyckes jag icke få mycken nytta af. Och slår jag mig själf ned någon gång på dagen så blir det mest bara tillfälligt maskinmässigt klink, utan innehåll. Inspirationen har öfvergifvit mig på gamla dar, eller också är det själfkritiken, som gjort sig starkare gällande. Hvad vet jag?

Om jag ändå skulle ge mig in på att tala något om familjelifvet och hemmet! Vi ha ju nu kommit rätt väl i ordning. Ett ungt hem som vårt står ju under utveckling, så färdigt står det ju ingalunda, och tråkigt vore det förresten, om så vore. Ett fullfärdigt hem är inget vidare nöje. Men vi ha dock kommit så långt, menar jag, att det inte ser tomt och omöbleradt ut.

Denna höst har varit kolossalt påfrestande för min ekonomi. En blick i min kassabok utvisar detta utan vidare. Min utgiftsstat för oktober belöpte sig till inte mindre än 2.503.39, däraf de viktigaste summorna voro:

Astri till hushållet 308.65
Mors hushåll 60: -
Möbler, husgeråd 540,22
Flygeln, afbet. 68: -
Frakter 41.35
Hyran 500: -
Ved och koks 557: -
Flyttningen fr. Forsbacka 217: -
Resor 73: -

Detta är, skulle jag tro, siffror som heta duga! Man skulle tycka, att det mesta nu skulle vara öfverstökat därmed men det räcker nog till, äfven för november och december med, fruktar jag.

November ser ut så här:
Astri till hushållet 403,95
Möbler och husgeråd 330,25
Lifförsäkringar 184,16
Bränsle 309,60
Utskylder 262,34
Resor 65,35

November slutar på en stat af 1.742.45. skulle det fortgå på detta vis, så vet jag icke hvilken inkomst jag skulle ha. Sedan årets början äro mina utgifter t.o.m. november 9.868 kr. detta ger ju en föreställning om inkomsten. Också har jag funnit möjlighet att på banken insätta 2.000: -. så man torde väl säga att detta året har inbringat ca 12.000 kr. bra marscheradt sedan ifjol, inte sant? Då satt jag i Forsbacka med en lön af 333,33 pr. månad, d.v.s. 4.000 pr. år, jämte fri bostad och ved samt dyrtidstillägg om 5% på half årslön + 150 kr. Detta om ekonomien!

Hvad våra möbler och dess anskaffande beträffar, skall jag blott göra följande lilla sammanställning:

Jan. 12,13 Juli 35: -
Febr. 25,62 Aug. 110: -
Mars 70,14 Sept. -
April 166,77 Okt. 540,22
Maj 7,65 Nov. 330,25
Juni 62: -  
344,31 1.015,47

Därtill kommer pianot, för hvilket jag i år har betalat ca 600: -. Alltså en sammanlagd utgift för nyanskaffning om ca 2.000 kr.

Men så ha vi också kunnat tota till vårt hem ganska bra. Vi behöfva inte skämmas, om vi skulle få något främmande, hvilket dock i denna dyrtid är relativt sällsynt.

(1000 kr 1917 motsvarar cirka 28.000 kr i dagens penningvärde. Källa ekonomifakta.se) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar