På söndagen fingo vi vara fullständigt i fred för besök

Januari 1918

centralpalatsetPå lördagen for jag in med 10.17, besökte i Centralpalatset en gammal kurskamrat, löjtnant Elliot (ang. gruffogde-bostaden vid Wreta mm) och satt så på kontoret till ½ 3, då jag for hem. Gaf Strandberg order om att nedlägga arbetet vid Ferrum tills vidare – tills i slutet af mars, på grund af svårigheterna med den skarpa kylan, som gör så att pumparna ideligen fryser och som därigenom förorsakar upprepadt krångel. Fagerberg fick redan ett par dagar tidigare (på fredagen) telegrafisk order om saken.

Idag på söndagen fingo vi vara fullständigt i fred för besök. Jag trodde nästan att Gösta Estréen skulle komma ut för att hämta mig ut på den förut aftalade skidfärden till Nacka. Inte häller kom Ragnar Swärd, så som han på onsdagen preliminärt hade sagt. Min moder sade i fredags, att hon skulle komma ut idag också, men hon kom inte. Vi voro som sagdt alldeles lämnade i fred.

Jag började dagen med Luthers 95 teser på kyrkodörren i Wittenberg, men afbröt detta fördjupande i forna tiders händelser för att bära in en del ved i källaren. Vedträna voro alldeles isiga af den myckna snön. Jag fick skotta mig fram till vedhögen. Jag var äfven ute på lördagen och skottade upp snö rundt stenfoten på villan i den tron att värmen skulle bli bättre bevarad och vi skulle förskonas från frusen vattenledning. Jag vet icke om åtgärden har önskad effekt, men den borde åtminstone vara teoretiskt riktig.

Söndagen förflöt i djupaste lugn. På middagen började det snöa vildt. Astri och jag gjorde rundpromenaden inåt sjön och ålderdomshemmet. Det var ett stiligt väder!

storängen3aPå eftermiddagen spelade jag en stund. Vi upptäckte till vår häpnad en fin spricka i flygellocket. Hvad månde blifva häraf?

Jag läste för Astri och Elsa ur Alb. Engströms ”Åt Häcklefjäll”, som hvar man vet en synnerligen frisk och i många afseenden gifvande bok. Engström har i alla fall en stor stilistisk talang! Jag skulle ha lust att också skrifva och uppodla min begåfning åt det hållet. Måhända skulle jag till slut äfven kunna prestera något njutbart.

(Klicka på Centralpalatsbilden för källa.)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 4