Inlägg

Visar inlägg från november, 2018

Mer om Elisabeth och hennes boplatser

Bild
Här följer en sammanställning av de platser Elisabeth Heijkorn, gift Larsson, bodde på efter flytten från Stora Badstugatan i Stockholm.

- Gösta Heijkorn berättar

Ramsta - Sköldinge 1874
Min moder blev gift 1874, två år efter flyttningen från Moräng. Hon kom således rätt fort bort från hemmet hon också. Hon blev husmor på Ramsta och hon tog under hela sex år hand om den yngsta systern, Judith född 1871. Min fader (Edvard Larsson) kom från Ramsta där han skött såväl landtbruk som Ramstagruvorna åt kapten Otto von Bahr i flera år. Min syster Signe var född (1877) på Ramsta och var en liten unge på tre år då överflyttningen till Över-Järva ägde rum.

Över-Järva 1880 - 1881
Jag är [...] född på Över-Järva nära Ulriksdal en vår - vinterdag i början av 1881. Mor berättade nog en hel del om vistelsen på Över-Järva och hur vi hade det där, men det är inte mycket som sitter kvar i mitt minne.

Stockby - Stocksund 1881
Ännu så sent som i sommar (1945), då min lilla Moder ännu levde och vi …

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Bild
Brev till Gösta Heijkorn, lördagen 26/2 1938

M.K.I.G!

Du ville ju att jag skulle fortsätta att skriva litet mera barndomsminnen. Det var så trevligt, tyckte du, sade du. Ja, kära du, det är ju mera småbarnsminnen, så det ju inte vara eller bli någonting att höra eller läsa. Men jag fortsätter väl lite till då. Jag minns inte riktigt hvar jag sist slutade.

Du, eller helst Lillemor kan väl undra hvad vi hade för roligt när vi voro små, hvad vi roade oss med för något. Ja, på den tiden (1850-tal) fanns inga lekplatser för ”ungarna” som nu, som de kunde få leka, skrika och gasta på hur mycket som helst.

Det var kyrkogårdarna som de fick vara på, men där fick de inte bråka för mycket. Jämför hvad Aug. Strindberg skriver om sin barndom i Tjänsteqvinnans son, hur han fick leka på Klara kyrkogård.

Vi hade Katarina kyrkogård, som låg så nära. Men annars var det vårt högsta nöje på sommaren, då vi fick följas åt allesammans med mor ut i det gröna.

Det var många olika ställen som vi foro till. …