Palatset på Fjällgatan

Här i närheten låg ett hus som höjde sig över alla andra. Det var Adlersparreska huset, "palatset på Fjällgatan". Det låg egentligen vid Högbergsgatan, vid vilken gata det ståtade med nummer 1. Men det fanns ingen ingång till huset från Högbergsgatan. För att komma dit måste man gå över gården till huset Fjällgatan 11, därifrån en lång och brant stentrappa ledde upp till "palatset", som utgjordes av ett tvåvånings stenhus, högt och smalt. Det var tre fönster i långfasaden och i gaveln åt Högbergsgatan sutto två fönster - de enda som där funnos - mycket högt upp. Martin Kock har å omslaget till en år 1907 utkommen samling "Berättelser från Bakgatan", av Adolf Nygren ritat en vignettbild av det Adlersparreska "palatset".

Det karakteristiska huset ägdes av Sophie Adlersparre, f Leijonhufvud, en gammal dam som utgav "Tidskrift för hemmet" som lästes mycket på den tiden. Hon var änka efter kommendören Axel Adlersparre, vilken på sin tid "inköpt huset för sig och sin familj och givit det en inredning som erinrade om den på ett fartyg, tex. boaserade väggar och ropare mellan våningarna. (Han hade i trapporna inga ledstänger utan långa rep som också skulle erinra om fartyg)."

Två trappor upp låg förmaket med välvda gardinlösa, men murgrönsomslingrade fönster åt norr och öster, och med en betagande utsikt över de glittrande vattnen med båtarnas mångfald och över staden. På väggarna hängde av målarinnan Sophie Adlersparre förträffligt utförda kopior av gamla italienska mästare". (Citatet är hämtat från Gurli Linder ).

Och jag drar mig till minnes, att Selma Lagerlöf någonstädes i sin självbiografi har berättat om sitt besök hos Sophie Adlersparre och om den uppmuntran som hon fick av henne just i detta hem. Senare har bl.a. Georg Pauli haft sin bostad i detta hus.

Bild från Södermalm i tid och rum

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Det stora gruvraset