Släkten Almström från Almunge. Del 8I mina anteckningar om släkten Almström fattas nu egentligen bara Almströms på Rörstrand samt den ännu i Almunge levande hemmansägaren August Almström och hans släktingar.

Hvad Almströmmarna på Rörstrand beträffar har det hittills inte lyckats att koppla in dem i Almungeantavlan.

Jag skall här anteckna hvad jag vet till ledning för kommande forskningar.

Adolf Fredrik Robert Almström var född 19/8 1834 i Åmål, där fadern Per Olof Almström var apotekare. Hans hustru hette Sofia Charlotta Gjörke, född 12/9 1804, död 9/4 1846. De gifte sig i Karlstad 25/7 1830.

Robert fick 1850, som 16-åring anställning vid Rörstrand. Han blev redan 1855 (21-årig!) verkmästare vid Rörstrands porslinsfabriker, sedan företagsledningen kostat på honom studieresor till England, där han besökte flera av de förnämsta fabrikerna. 1863 blev han – 29-årig – teknisk disponent och 1893 även administrativ chef, hvilket han var till 1909.

Han var ledamot av 1:a kammaren 1888 – 96, samt 1898 – 1910.
Åren 1895 – 1907 var han riksbanksfullmäktig.

Som politiker var han mycket bemärkt och tog framstående del i de stora debatterna. Han blev också kommendör med Vasaordens Storkors.

Hans dotter, Annie, född 1867, död 1827, blev gift med amiral Lindman, född 1862, död 1936. (PÅ porträttet av henne ser man att hon har typiska Almströmska drag, ja, hon har t.o.m. en näslikhet med Ackie Bände eller Inga-Carin.

Robert Almström var gift två gånger.
1. 1864 med Eva Påhlman, död 1876
2. 1882 med Mia Anderberg.

(En utförlig biografi finns av K. Sandén i Vetenskapsakademiens Årsbok för 1931).

Robert Almström dog 17/9 1911 i Stockholm.

Sonen, Otto Harald Almström, född 1/5 1870 i Stockholm, student 1889, var son i 1:a giftet. Han blev 1911, efter fadern, jämte sin yngre bror Knut, ledare för Rörstrand, teknisk direktör och disponent till 1923.

Det var emellertid ingalunda samma gry i sönerna som i fadern. De levde mest på Robert Almströms goda namn och rykte och voro mera dekorationer i de bolag och företag där de sattes in. Harald kom in i styrelsen för Stockholms Enskilda bank 1910 – 1924, satt 1910 – 1926 i styrelsen för Svenska Arbetsgivareföreningen, 1910 – 1928 i Sveriges allmänna Exportförening. Han var även styrelseordförande i Marabou och Contractor.

Gift 1900 med Agda Norinder.

Knut Almström har jag inte tagit närmare reda på.
Emellertid ha dessa båda efterlämnat en talrik släkt av barn och barnbarn, ingifta i Stockholmssociteten med officerare och annat fint folk som jag inte närmare efterforskat. Slår man upp telefonkatalogen saknas inte Almströmmar.

Robert Almströms far, Per Olof Almström, var född 18/6 1802 i Stockholm.
Han blev elev på apoteket Lejonet i Stockholm 1815, på Nordstjärnan 1817.
Den 25/4 1818 tog han farmacie studiosi-examen.
1818 fick han anställning vid Vena koboltgruvor och blev även proberare vid Gladhammars koboltgruvor i Småland.

Mina efterforskningar efter honom i Stockholm ha hittills icke givit något resultat, trots allt hvad jag letat efter honom i mantalsförteckningarna. Enligt mantalslängden för 1820, dyker han upp såsom ”Candidaten P.O. Almström från Askersund, boende hos Demoiselle A.M. Edqvist i kvarteret Cephalus nr 8, som resande.

Sedan han kom tillbaka från Åmål bör han ju finnas i mantalslängden i Stockholm, men det har jag ännu icke efterforskat.

1822 var han sysselsatt vid Loos Koboltgruvor i Hälsingland.

Den 16/1 1823 tog han apotekareexamen i Stockholm och fick högsta betyg av bl.a. Berzelius.

1829 fick han apoteket i Åmål, men avyttrade detsamma och övertog i stället apoteket Hjorten i Stockholm.1839 måste han sälja detta, ”av ekonomiska skäl”.

1846 blev han så föreståndare för Teknologiska Institutets laboratorium och lärare i kemisk teknologi. En tid uppehöll han professuren i allmän kemi och kemisk teknologi.

Han dog 23/2 1849 i Stockholm. Hans hustru, Sofia Charlotta Gjörke hade dött den 9/4 1846, blott 42 år gammal. Då fadern dog var Robert 15 år gammal och fick ta sig fram på egen hand.

(Tillägg på löst papper):
”uppgift till Mantals- och Skattskrivning för 1840 med Stockholms stad, Ladugårdsland församling, qvarteret Sjöhästen, huset nr 2, nytt nr 1.
Undertecknad, född 18/6 1802, (arrenderar Brunnsinrättningen på Borgan på Kungl. Djurgården)
Dess hustru Sophia Carolina, född Gjörke, född 12/9 1804
Dess moder, Maria Charlotta Almström, född 18/9 1770 (överårig, obemedlad)
Sonen Adolf Fredrik Robert, 18/9 1884. Underårig
Dottern Sofie Lovisa Augusta, 21/3 1838. Underårig.
Pigan Margareta Maria Montin (Montén?), 17/5 1815, från Calmar.
Hos mig bo:
Farmacie Candidaten Wilhelm Aug. Gjörke, 29/8 1813
Johan Wilhelm Stenström (apotekareelev) 5/5 1821
18/11 1839
P.O. Almström
Apothekare”

Robert Almströms farfar var e.o. stadstjänaren och tullvaktmästaren (även kallad handlanden) Lars Olof Almström, född 1771, död 12/2 1853.
Hans hustru hette Maria Charlotta Ekman.

Vid farfaderns död var ju Robert Almström 19 år. Man tycker att han borde ha vetat något mer om sin släkts ursprung. Men med Lars Olof är det tillsvidare stopp i släktkedjan. Dock trodde släkten att den härstammade från Almunge.

Ser man nu på antavlan, så finns det inte många att välja på, ifall Robert Almströms släkt skulle kunna inkopplas i Almungesläkten. Vi måste då gå ända till Eric Almström, född 1725, eller hans äldre bror Petter, född 1720.Alfred Teodor Almström, Astris far. Lik Robert Almström? Bedöm själva!

Kommentarer

  1. Hej!
    Jag var gift med Robert Harald Emanuel Almström under 1989-1995.
    Roberts far var gift med Elisabeth, född Swedenborg.
    kanske kan det ge ytterligare information.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 4