Färjan skramlade i sina isbitar…

Den 2.dra jan. 1918.
Idag har det vintrat till på allvar! Morgonen ingick mulen, och till en början var det väl icke så kallt. Men frampå middagen klarnade det, och temperaturen sjönk alltmera, så att vid 6-tiden på kvällen var det 9 grader kallt vid Norrmalmstorg. Och det blåste snålt.

Norrmalmstorg. Bild från Stockholmskällan.
Rätt mycket snö hade fallit fram på morgonsidan, så sedan jag läst mitt pensum om 12 sidor i Kielhack, så måste jag ut med plogen för att kunna komma skaplig om fötterna till stationen.

Jag reste in med 10-tåget. På mitt kontor fanns ingen post mer än ett kort från Emil Olsson – den enda af våra s.k. vänner i Forsbacka, som kommit ihåg oss på julen och nyåret. Om man undantager ytterligare Anders Lund.

Vid 12 var jag uppe för att bocka mig för cheferna, men träffade endast Hallström, enär Hallin vistades på sin egendom nere i Östergötland. Vi språkade litet om möjligheterna för Wreta under det kommande året. Sedan gick jag raka vägen hem till Mor.

På em. var jag sysselsatt med räkenskaper och brefskrifning ända till inemot ½ 6, då jag reste hem. 

Den 3 jan. 1918.
Reste in med 9-tåget efter att ha tagit en funderare i Kielhack och försett flickorna med ved. På kontoret sysslade jag med räkenskaper.

Djurgårdsfärja på Strömmen. Bild från Stockholmskällan. Foto Lennart af Petersens.
På morgonen var bistert kallt, och Strömmen låg som i rök. Färjan skramlade i sina isbitar. ”Sverige” ligger fortfarande på redden, men ynglingarna såg ut att ha det kallt om fingrarna. Men Strömmen är sevärd äfven denna årstiden!

HMS Sverige. Bild från Wikimedia Commons.Jag gjorde denna dag första försöket att åka hem och äta lunch hemma. Och det gick ju ganska bra, men jag fick ju gå till Slussen, ty färjan gick inte.

Var upp till Mor en stund på aftonen i stället, och vi spelade en smula ur Mästersångarna. Hem med 7.17-tåget. I säng sent. 

Den 4 jan 1918.
Läste 11 sidor i Geologin fr. 6 på morgonen, så nog tillvaratager jag min tid! Kl. 8 for jag ut på skidor. Det var klart i luften och 19 grader kallt. Tog vägen ner till vattenledningsverket och for så ut på Långsjön, där jag for efter högra landet. Men det stöpte, så jag fick ett styft göra att få skidorna någotsånär rena. En öfverdådigt vacker väg i alla fall!

Tog så vägen ijämte Surbrunnsdammen ner till Dufnäs, där jag gjorde en titt upp på Dufnäsberget just som solen röd och grann som bäst höll på med att förgylla tallstammarna. Det var en härlig morgon. Jag var så lagom klädd, så jag hvarken svettades eller frös. Dock nöp det bistert i kinden på hemvägen, ty det blåste emot med 19 grader, och det känns! Syperb aptit ofvanpå denna tripp. For sedan icke in förrän med 1-tåget, som emellertid blef 20 min. försenadt. Färjan var inställd.

Bref från Wiegandt, bref till J.A. Andersson bl. a.

Gjorde en visit i Kongl. Biblioteket kl. 4, där jag fortsatte mina studier i ”Kristendomens uppkomst” i ”Världskulturen”.

Kl. 6 gick jag på Odéonbiografen och såg den stora filmstjärnan Anita Stewart. Skådespelet hette ”Bland lifvets bränningar”. Flickan var strålande vacker, spelade behagligt. Man fick då se briljanta, hypermoderna toaletter. Och vräkiga, amerikanska salongsinteriörer.

Hem med 8-tåget. Arbetsam till ½ 12 på natten.

Sverige ”erkänner den finska republiken”, stod att läsa i kvällstidningarna.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 4