Hade jag blott tid, skulle jag studera så mycket!

Söndagen den 20 jan. 1917

Fredagen och lördagen har kylan något slagit sig, och det har varit något drägligare att vistas ute. Jag har om morgnarna fortsatt mina studier om ”Reformationstidehvarfvets historia” i min stora Världshistoria. Det är rätt eget, att jag nu på gamla dagar är så intresserad af historia, då detta i skolan var mitt mest afskydda ämne. Men säkerligen tog ej Hildebrand med det rätta greppet om det. Och ännu har jag en stor aversion mot koncentrerade historiska läroböcker med uppräknandet af kungar, krigsföretag och en massa årtal. Däremot kan jag njuta af skildringen i min stora världshistoria, ty där lägges mera vikt vid det kulturella och utvecklingen. Man får ett bättre grepp på ämnet. Också äro dessa skildringar efter min mening synnerligen väl skrifna.

Jag har dessutom fortsatt en smula mina studier om ”Stockholmstraktens geologi”, samt ”Den geologiska forskningen i Sverige”. Jag går tillväga på det sättet, att jag på biblioteket först med blyerts skrifver af ett visst pensum, som jag sedan dagen efter repeterar under nedskrifvandet på maskin. Jag har funnit, att just denna repetition är synnerligen nyttig, då det gäller att få behållning af det genomgångna. Det fäster sig då väl i minnet, och jag har dessutom ämnet prydligt skrifvet och förvaradt för framtiden.

Jag skulle önska att jag hade en skrifmaskin hemma, en med små, trefliga typer. Min stil är nämligen så dålig och det är omöjligt att få anteckningarna snygga. Däremot är jag numera genom öfning rätt flink på maskin.

På Kungl. Biblioteket har jag en tid varit sysselsatt med studier öfver ”Kristendomens uppkomst”, bedrifven med ledning af uppsatser af Drehmann i ”Världskulturen”. Dessa artiklar i detta arbete synes mig som synnerligen goda. Jag önskar att jag hade dess prydliga band!

göstaw[4]Synd blott, att jag är så splittrad, att jag får så litet tid. Jag har alldeles för många järn i elden, börjar med för mycket på en gång, så att jag icke går iland med uppgiften. Sällan blir något afslutadt.

På Teknologföreningens bibliotek har jag igång dels denna ”Den geologiska forskningen i Sverige” ur Nathorsts ”Sveriges Geologi”, dels ock uppläggandet af ett svenskt-tyskt-engelskt-franskt tekniskt lexikon.

Hade jag blott tid, skulle jag studera så mycket!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Det stora gruvraset