På måndagen var också otrefligt i staden

Tisdagen den 22 jan. 1918.

I dag är dimma, starkt töväder och disigt i luften. Omslaget i vädret började redan på söndagskvällen. På måndagen var all snön borta från träden, och det var icke mindre än 6 grader blidt. Det är skillnad det, mot 20 grader för blott några dagar sedan.

sneskott

På måndagen var också otrefligt i staden. Tusentals snöskottare och trottoarknackare voro i verksamhet och man fick icke gå oantastad någonstädes, vare sig på gatan eller trottoaren. Sörjan gjorde, att man fick balansera sig fram. Det är alltid ett fasligt lif i staden vid dylika stora töväder. Det tager många dagar, innan den blir finputsad och fullt anständig.

Jag fortsatte på morgonen mina ”förberedelser till Reformationen”. Så ingående trodde jag aldrig att jag skulle få en inblick i Luthers gärning. Ämnet tilltalar mig mycket, men så är det också framställt i njutbar form.

Reste in med 10-tåget. Hade ingen vidare arbetslust. Jag gjorde upp mitt mellanhafvande med Bernhardt & Co för hyra och inlogering i deras kontorslokal. För halfåret gick det totalt på ca 750 kronor för min del. Egentligen hade jag mycket arbete liggande efter, men det hjälpte inte – jag fick ingen kläm på någonting. En allmän trötthet bredde sig öfver mina sinnen. Det är möjligt, att jag tager mig för mycket före och går iland med för litet. Det är en af min själfkända svagheter: att vilja på för mycket, genomföra för litet. Jag beklagar stundligen, att mina krafter och min tid ändå icke räcka till, så som jag ville. Det är så oändligt mycket jag skulle vilja taga mig för, men icke ”på villkors vis” hinner med. Min musik ligger totalt nere, och jag som skulle studera musiklära, harmonilära, formlära! För att inte nämna instrumentering, genom studier af partitur, som jag en gång föresatte mig!

_DSC0860fp[3]Och min teckning och porträttkonst! Mina konstnärliga intressen! Mina tekniska studier! Ja, nu håller jag tillsvidare på med ”Handbuch der Finanzierungen” (Herzog), så länge det varar och jag icke tröttnar. Har börjat en stort lagd öfversättning af detta arbete. Men det hinner väl icke långt.

En sak har jag länge planerat: att ordna mina och Astris bref och på grundval af dessa sammanskrifva mina memoarer under ungdomstiden. Det är emellertid ett vidlyftigt arbete, och jag fruktar för att det nog blir ogjort. Häromdagen påbörjade jag ”Boken om Kaj” jag vill ha hans lefnad skildrad från första början. Jag skall sköta den boken åt honom, tills han blir stor nog att sköta den själf. Men han kommer att få mycken glädje af den, om han i någon mån brås på sin far. Jag skulle önska att jag själf hade en sådan bok, påbörjad från min födelse. Det hade gjort mig stor nytta för förvärfandet af den själfkännedom jag eftertraktar. Få se om jag orkar hålla ut med ”Boken om Kaj”.

Inte ens dagspressen hinner jag ögna igenom; vissa dagar blir det knappast mer än rubrikerna. Och jag som hade tänkt mig att i år klippa och förvara alla artiklar af bestående värde! Ingenting hinner jag med.

(Snöskottarbild från Stockholmskällan. Klicka på bild för mer info.)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Det stora gruvraset