Inlägg

Åren på Stockby gård - del 6

Bild
-Från mina lekkamrater minns jag inte särdeles mycket. Över huvud taget minns jag rätt litet av vårt hvardagsliv och dess små händelser.

Min kusin Wille var ofta rätt långa tider ute hos oss på Stockby. Jag minns att han vid ett tillfälle fick ligga i en stor rymlig garderob, som innehöll en reservliggplats. En natt var det ett väldigt storm- och rägnväder, hvilket resulterade i att det började droppa från taket ner i Willes säng, som så småningom blev ganska blöt. Själva täcket torkade väl sedan någorlunda nödtorftigt mot morgonsidan, men han hade rätt blött i sin säng den lilla grabben (han var ungefär ett år yngre än jag). Och det resulterade i, att han kategoriskt vägrade att gå upp på morgonen, förrän han fått torka upp blötan. Han förklarade sig vara sjuk och ville ligga. Min fader tillät sig till en början skämta med honom, och Wille var mäkta generad. Det är inte så godt skall jag säga. Situationen var ju lite pinsam.

Mina leksaker minns jag däremot rätt så mycket om. Vår un…

Åren på Stockby gård - del 5

Bild

Åren på Stockby gård - del 4

Bild
På hösten 1887 - tror jag åtminstone - kommo rallarna till Stocksund och började schaktningsarbeten och utläggning av spår för den nya Rimbobanan. Jag var rätt så ofta nere hos dem. Och jag var mycket stolt, då jag ibland fick den stora nåden att följa med på loket, som drog grusvagnarna. Jag var sex år gammal då. Jag minns också då järnvägsbron nere vid Stocksund började byggas. Det var mycket att se och lära för en liten sex-års parvel.

Vintern 1888 var ytterst sträng, och det föll otroliga massor snö. (1888 var en så kallad vulkanvinter, orsakad av Krakataus utbrott 1883, reds. anm.) Jag minns mycket tydligt, hur vi en morgon måste skotta oss fram till ladugården det var manshöga drivor. Även jag var ute och skottade med en stor sopskyffel. Jag minns det mycket väl. Och jag minns hvilka härliga slädfärder vi denna vinter gjorde in till Stockholm. Vi vore då och då och hälsade på hos Mormor. Jag minns inte säkert var hon bodde under vår Stockbytid, men en period bodde hon på Söde…

Åren på Stockby gård - del 3

Bild

Åren på Stockby gård - del 2

Bild
Några direkta barndomsminnen, som distinkt skilja sig ut från töcknet, har jag just inte. Jag vistades mycket nere vid den gamla ”Stocksunds bro”, en gammal träbro, som fanns rätt länge fram i tiden. Omedelbart på brons norra landfäste, på höger sida, då man kom från staden, låg en pittoresk gammal landthandel, och det var där jag mest vistades. Där togos bropengarna upp, och det var inte få gånger som jag betroddes med detta viktiga uppdrag. För hvarenda bonde som kom körande, skulle man ut och taga upp bropengen – tre öre eller fem öre eller hvad det nu var för fotgängare och kanske 25 öre för hästskjutsar. Min moder talade i somras rätt mycket om handlarn och hans familj, som vi ofta voro och hälsade på. Jag kan inte på villkor erinra mig deras namn. Säkerligen har jag haft många roliga upplevelser där nere vid bron, men minnena därav är nu alldeles försvunna.


Väster om bron – uppåt Edsviken således – och på södra sidan, låg den Hallwylska villan, en stor hvitmålad trävilla, troli…